BRC İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı

BRC İNGİLİZ PERAKENDECİLİK KONSORSİYUMU STANDARDI

İnsanların en temel ihtiyaçlarının başında gelir gıda , günümüz dünyasında gıda ticareti üzerine yılda milyarca dolar para harcanmaktadır. Dünya pazarlarında bu kadar büyük oranda yer kaplayan bu alanda dikkat etmemiz gereken en önemli unsur ise aldığımız tüketim malzemesinin ne kadar hijyenik ve kaliteli olduğudur. Aldığı her ürünün içeriğini bilmek hangi şartlarda nasıl ortamlarda hazırlandığını bilmek her tüketicinin isteyeceği bir unsurdur. Peki bu kadar büyük bir pazarda bu kadar çok firma varken bunu anlamak nasıl mümkün olabilir. Bu konu üzerine uzun süren çalışmalar yapan İngiltere kaynaklı firmalar BRC İngiliz perakendecilik konsorsiyumu standardı adı altında bir standardı 1998 yılında dünyaya duyurmuşlardır. Bu standart üretilen gıda malzemesinin ilk aşamasından evlerinizdeki raflara gelene kadar her alandaki güvenliğini ve kalitesini kontrol eden bir standarttır. Bu standarttı gördüğünüz gıda malzemeleri ambalajlanma kısmına gelene kadar özenle ve titizlikle yapılan kontroller sonucu pazarlardaki yerlerini almaktadırlar.

TEMEL AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

Bu standardın en temel amacı aldığınız gıda ürünlerinin üreten firmadan başlayarak o firmaya ambalaj sağlayan firmaya kadar her alandaki üretim aşamalarında derin bir titizlik ve kaliteli bir şekilde sizlere sunulmasını sağlamaktır. Bu standardın işleyişi şöyledir ; üretici firma ürünü üretir , ambalaj firması ambalaj ihtiyaçlarını karşılar ve üçüncü olarak uluslararası alanda güvenilirliği ve kalitesi onaylanmış başka bir firma gelerek her alanları inceler ve ürünlerin kalitesini onaylar.

Bu standart işletmenize aynı nedenden yapılacak olan denetimleri tek bir denetim altında toplamayı hedefler.
İşletmenin ticaret içinde olduğu müşterilerinin , çelişki içinde olan isteklerini ortadan kaldırmak veya minimum orana indirmek.
Tüm pazarlardaki kalite ortamını artırmak ve belirli standartlar belirleyerek müşterilere kaliteli hizmet sunmak.
Ticaret yaptığınız ülkenin bağlılıklarına ve o bölgede ki kurallara göre bir ticaret anlayışı geliştirmek. Oranın tüketicilerinin istekleri doğrultusunda üretim yapılmasını ve denetlenmesini hedeflemek.
Adil ticaret anlayışı içerisinde müşterilerinize karşı daha açık ve dürüst olmanızı hedeflemek.
Standardın geliştirilmesi kısmında doğrudan alanında uzman kişilerden destek almak ve bu alanda ticaret yapan kurum ve kuruluşlarında bu geliştirme içerisinde olmasını sağlamak.
Standardı gelişen ve değişen dünya düzenine karşı sürekli kontrol etmek ve gerektiği gibi düzenlemeleri yapmak.

BRC- İNGİLİZ PERAKENDECİLİK KONSORSİYUMU STANDARDI FAYDALARI

– Bu standarda sahip iseniz akredite olmuş bir belgelendirme kurumu tarafından inceleyebilirsiniz buda işletmenize pazarda diğer firmalara göre daha farklı ayrıcalıklar sağlayacaktır.

– Standart, üretim yaptığınız ürünün her alanda incelenmesini sağlayacağı için dışarıdan sizi değerlendirmek isteyecek tüketici ya da firmalara kolaylık sağlayacak ve sizi onların gözünde güvenilir bir firma yapacaktır.

– İngiliz perakendecilik konsorsiyumu standardı uluslarası her alanda hijyen ve kalite açısından geçerlilik sağladığı için başka bir sertifikaya ihtiyaç duymayacaksınız.

– İşletmenize yapılacak olan denetimler sayesinde bu alanda düzenli ve istikrarlı bir çalışma ortamınız olacak.

– İşletmenizin kalite oranı artacak ve işletme olarak büyümenize olanak sağlayacaktır.

BRC- İngiliz perakendecilik konsorsiyumu standardı üç ana başlık altında incelenir bunlar ; BRC Müşteri Ürünleri , BRC-IOP Teknik Standardı – Ambalaj Malzemeleri ve son olarak BRC- Gıda Standardı’dır.

BRC- MÜŞTERİ ÜRÜNLERİ

Tescillenmiş markaların bir takım yasal zorunlulukları bulunmaktadır. Bunlardan biride ürün üreten firmanın hammadde ve ürün yapımında kullandıkları malzemelerini aldıkları tedarikçilerinin teknik ve diğer konularda yeterli olduklarını gösteren belgelerin olması zorunluluğudur. Eğer BRC standart belgesine sahip iseniz ürününüzün bütün tedarikçilerinin de güvenli ve kaliteli hizmetler sunduğunun ispatını yapmış olursunuz. Buda müşterilerinizin sizin firmanıza her alanda güvenmelerini sağlar.

BRC-IOP TEKNİK STANDARDI AMBALAJ MALZEMELERİ

Bu standart gıda hizmeti sunan firmaların ve perakendecilerin yasal zorunluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmelerinde öncülük eder. Standart gıda üreticelerinin ambalaj eksikliklerini gideren firmaların denetlenmesini ve bu firmalarında kaliteli ve güvenli bir şekilde hizmet vermelerini sağlar. Müşterileriniz açısından önemli bir yere sahip olan ambalaj konusunda tüketicinin aklında kalan soruların giderilmesinde büyük rol sahibidir.

BRC- GIDA STANDARDI
Bu standartta ise gıda hizmeti sunan bir işletmenin ürünü üretim aşamasında ki hijyen kurallarına kesin bir şekilde eksiksiz yerine getirilmesinde yardımcı olur. Bu standarda sahip bir işletmede üretimin ilk aşamasından son aşamasına kadar hijyen standartlarına maksimum seviyede uyulur ve ürünler tüketicilere son derece sağlıklı ve korunaklı bir şekilde sunulur.

Bu standart kendi içinde hizmet alanına göre bölümlere ayrılmıştır. Gıda standardı 6 ana başlık altında dünyada yayınlanmıştır. Sizde üretim alanınıza göre bu standartlardan birine başvurabilir ve son derece kaliteli ve sağlıklı hizmetler sunarak müşterilerinize ulaşablirsiniz.

İşlenmemiş balık ve et ürünleri ( Kırmızı et , beyaz et ve balık ürünleri )
Üretim ( Taze ve dondurulmuş meyve sebze )
Günlük yiyecekler ( Süt ürünleri , yumurta )
Pişirilerek dondurulmuş , yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri )
Çevre şartlarına uygun , ısı korumalı paketli gıda ürünleri
Çevre koşullarına uygun diğer gıda ürünleri ( içecekler , kurutulmuş gıdalar , unlu mamuller , kahvaltı tahılları , sıvı ve katı yağlar , gıda katkı maddeleri , hafif gıda ürünleri )
BRC ingiliz parakendiciler
BRC GIDA BELGESİ
İNGİLİZ PERAKENDECİLİK KONSORSİYUMU STANDARDI İLKELERİ
* Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek
* Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek
* Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek
* En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak
Şartlara aşağıdakiler dâhildir
* Organizasyon
* Tehlike ve risk yönetimi sistemi
* Teknik Yönetim Sistemi
* Fabrika Standartları
* Kirlilik kontrolü
* Personel (hijyen, ham madde işleme, sağlık, depolama alanları)

Bu ilkeler iso belgeleri içerisinde de bulunmaktadır. Eğer iso9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip iseniz bu standardı almanız işletmeniz açısından çok daha kolay bir hale gelecektir.

İNGİLİZ PERAKENDECİLİK KONSORSİYUMU STANDARDI TEMEL YAPISI

ÜST YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME2. GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP* HACCP Gıda Güvenliği Takımı-Codex Alımentarıus Adım1* Ürün Tanımları* Tasarlanmış Kullanımın Tanımlanması* Üretim Akış Şemaları Oluşturulması* Akış Şemasının Doğrulanması
* Her Üretim Adımında Potansiyel Tüm Tehlikelerin Listelenmesi, Tehlike Analizlerinin Oluşturulması, Tanımlanması Ve Tüm Tanımlanmış Tehlikeler İçin Kontrol Önlemlerinin Geliştirilmesi

* Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

* Kritik Kontrol Noktaları İçin Kritik Limitlerin Saptanması

* KKN’ler İçin İzleme Sisteminin Tanımlanması

* Düzeltici Faaliyet Planının Oluşturulması

* Doğrulama Prosedürlerinin Oluşturulması

* Haccp Dokumantasyonu Ve Kayıt Tutma

* Haccp Planın Gözden Geçirilmesi

3. GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

* Gıda Güvenliği Ve Kalite Politikası

* Gıda Güvenliği Ve Kalite El Kitabı

* Organizasyon Yapısı, Sorumluluk Ve Yönetim Otoritesi

* Sözleşmenin Gözden Geçirmesi Ve Müşteri Odaklılık

* İç Denetim

* Satın Alma – Tedarikçi Denetimi Ve Performans İzleme

* Genel Dokümantasyon Gereklilikleri

* Spesifikasyonlar

* Kayıtların Oluşturulması Ve Yapısı

* Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler

* İzlenebilirlik

* Şikâyetlerin Yönetimi

* Acil Durum Yönetimi, Ürünün Geri Çekilmesi Ve Ürünün Geri Çağrılması

4 ALAN STANDARTLARI

* Dış Standartlar

* Güvenlik

* Yerleşim, Ürün Akışı Ve Ayırma

* Hammadde Muamelesi, Hazırlama, İşleme Ve Depolama Alanları

* Altyapı Tesisatları

* Ekipman

* Bakım

* Personel Tesisleri

* Kimyasal Ve Fiziksel Ürün Kirlenme Denetimi

* Temizlik Bakım Ve Hijyen

* Atık / Atık Bertarafı

* Zararlıların Kontrolü

* Depolama Ve Sevkiyat

5. ÜRÜN DENETİMİ

* Ürün Tasarımı / Geliştirilmesi

* Spesifik Malzemeler, Alerjen İçeren Malzemeler Ve Kimliği Korunmuş Malzemeler İçin Muamele Şartları

* Yabancı Madde Tespiti

* Ürün Ambalaj

* Ürün Taraması Ve Laboratuar Testleri

* Laboratuar Testleri

* Uygun Olmayan Ürünlerin Denetimi

* Ürünün Serbest Bırakılması

6 SÜREÇ DENETİMİ

* İşlemlerin Denetimi

* Miktar – Ağırlık, Hacim Ve Sayı Denetimi

* Ölçme Ve Gözlemleme Cihazlarının Kalibrasyonu Ve Denetimi

7 PERSONEL

* Eğitim

* Personelin Erişimi Ve Hareketi

* Kişisel Hijyen

* Tıbbi Tarama

* Koruyucu Giysi