FSC Belgesi

FSC BELGESİ

Ormanlar insan hayatının en önemli kaynaklarından biridir. Ormanlar olmasa insan hayatı daha ilk yıllarında kaybolurdu bu dünyadan. İnsanoğlunun her ihtiyacını karşılamıştır ormanlar. Aldığımız oksijeni bile ormanlara borçluyuzdur. Ama gelişen dünya dengeleri ve bilinçsiz kullanımlardan dolayı son dönemlerde çok büyük zararlar gelmiştir ormanlara. Ortaya çıkan orman yangınlarıyla da beraber gün geçtikçe dünya üzerindeki ormanlık alanlar hızla azalmaktadır. İnsanoğlu için bu kadar önemli olan bir kaynağın son bulmaması için çeşitli kuruluşlar sürekli arayış içerisindedirler. Ormanları korumak adına birçok sivil toplum örgütleri kurulmuştur ve kurulmaya devam ediyor. Ormanlardan elde edilen hammaddelerle birçok firma üretim yapmaktadır dünya üzerinde. Bu kuruluşların denetlenmesi ve ormanlara zarar vermeden üretim yapmaları için çıkartılmış bir standart vardır. Bu standart orman yönetim konseyi (FSC) tarafından oluşturulmuştur.

FSC NEDİR?

Orman Yönetim Konseyi (FSC) 1993 yılında kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Örgütün amacı ormanların ve içindeki doğal ortamın korunmasıdır. Bu örgüt ormanların yönetimi ile ilgili belirli standart belirleyerek ormanlardan hammadde elde eden firmaların bu standartlarda çalışmalarını öngörmüştür. En büyük hedeflerinden biri ormanların yok edilmemesi ve hiçbir şekilde zarar görmemesidir. Standart denetleme üzerine çalışmamaktadır. Aksine belirli standartlar belirleyerek firmaların bu standartları benimsemeleri ve bunlara göre üretim yapmaları istenmiştir. Ormanların sürekli korunması ve ormandan üretim yapan kuruluşların takip edilmeleri için politikalar geliştirmektedir. Ayrıca ormanlardan yapılan üretimlerin dünya üzerindeki diğer çevre standartlarına uygun olmaları hedeflenmiştir. Bu kuruluşun ortaya çıkışı ormanların yok edilmesine karşı bir tepki olarak başlamıştır.

FSC FAYDALARI

Ormanların kullanımında bilinçli hale gelmenizi ve kaynakların kullanımda verimli olmanızı sağlar.
Gelecekteki insanların ormanları kullanabilmeleri için bir adım atılmış olur.
Ormanlara karşı bilinçli ve saygılı olmanız size yeni pazarlara girme olanağı sağlayacaktır.
Bölge halkının haklarını savunmuş olursunuz.
Ormanlardaki ekosisteme zarar gelmemiş olur.
Gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmiş olursunuz.
Orman ürünlerinizin güvenilir ve düzgün bölgelerden üretiminin yapıldığını kanıtlamış olursunuz.