ISO 10006: 2017

İlgili standart kalite yönetiminin uygulanmasına yönelik rehber niteliği taşır. Bu bakımdan firmaların büyüklüğünün herhangi bir önemi olmadan tercih edilebilir bir standart şekli olmaktadır. Ürün veya hizmetlerde, projenin bir parçasında sorunsuz bir şekilde uygulanabilir. Veya kalite yönetimi konusunda tarafların beklentilerini gerçekleştirebilmek için uygulanabilir bir standart türü olmaktadır. Rehberlik konusunda geniş bir yöne sahiptir. Durumun bu şekilde olması ise firmaların işlerinin oldukça kolay bir hale gelmesine yardımcı olmaktadır. 2017 yılında yayınlanan bu standart halen aktif olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Firmalarında bu yönde ihtiyaçları bulunduğundan dolayı bu standart şekline olan yönelimlerin her geçen gün biraz daha arttığını belirtmek gerekir.

1947 yılında kurulan ISO, tüm Dünya üzerinde bilimsel, ticari ve teknolojik anlamdaki faaliyetlerin güçlendirilmesini ve geliştirilmesini amaç edinmiştir. ISO tarafından yayınlanan bu belgeler tüm ülkeleri temsil edecek olan kuruluşların yapmış oldukları anlaşma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan çeşitli aşamalardan geçtikten sonra bu standartların yayınlandığını belirtmek lazımdır. ISO 9001 belgesi gibi standart tiplerinin ise küresel anlamda itibar arttırıcı, rekabet konusunda güçlendirici bir yönünün bulunduğunun altını çizmek lazımdır. Ayrıca ticari anlamdaki engellerinde ortadan kaldırılmasına yönelik bir hamlenin yapılmasına imkan tanımaktadır. Bu nedenle firmaların ihtiyaç duyduğu ve kullanması gereken bir standart şeklinin çok sayıda olduğunu belirtmek gerekir. Bu sayede yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi mümkün bir konu haline gelecektir.