ISO 10377

İlgili standart tedarikçi firmalar için geliştirilen bir ISO standardıdır. Tedarikçi firmaların güvenlik konusundaki gereksinimleri belirlemesi, bu konudaki eksikliklerin giderilmesi ve müşteri beklentilerine uygunluk sağlaması açısından rehber niteliği taşır. Ayrıca firmaların karşısına çıkan risklerin gündeme alınarak bu risklere karşı koruma yollarınında tartışılmasına imkan tanıyan bir yöne sahip olduğundan son derece önemli bir yere sahip durumdadır. 2013 yılında yayınlanan bu standart o tarihten itibaren tedarikçi firmaların aktif olarak kullandığı bir ISO standardı olarak bilinir. 2018 yılında yeniden gözden geçirilen bu standarda ufak düzeltmeler eklenerek yeniden onaylanmıştır. Tedarikçi firmaların dikkat etmesi gereken konuları içeren ilgili standart, özellikle güvenlik konusuna geniş bir şekilde yer vermiş durumdadır.

Dünya çapından sağlanan katılımla oluşturulan ISO belgeleri, çeşitli firmaların hizmet ve ürün kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar içerir. Bu bakımdan önemli bir yere sahip olan bu standartlar, kendi içinde pek çok avantaja sahip olan belge türleri olarak bilinir. Firmaların piyasadaki itibarlarının artmasına yönelik önemli bir yöne sahip olan bu belge türleri, aynı zamanda rekabet anlamında güç kazanmak isteyen firmalar için ideal olmaktadır. Öte yandan müşteri beklentilerinin çözümlenmesi ve müşteri beklentilerine uygun olarak bir sonucun ortaya çıkmasına imkan tanır. Her sektöre göre farklı olarak konumlandırılmış olan belgeler bulunurken, bu sayede firma amaçlarının yerine getirilmesi söz konusu bir hale gelir.