ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Şirketiniz ve Firmanız için ISO 14001:2015 Danışmanlık firması mı arıyorsunuz gelin bu konuda sizlere uzman kadromuz ile yardımcı olalım. Bu konuda 15 yıllık deneyimli kadromuzdan destek alın. Bizim ile üst kısımda yer alan teklif al kısmına tıklayarak veya iletişim bölümümüzden bizlere ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Biz insanların ve diğer bütün canlı varlıkların, hayatlarının tamamı boyunca etkileşimlerini sürdürdükleri, iletişim kurdukları, fiziki, sosyal, biyolojik, ekonomik ve kültürel alanlarda içinde oldukları doğal ortama çevre denir. Çevremiz yaşamımız açısından her zaman çok önemli olmuştur. İnsanlar her zaman yaşadıkları çevrelere göre farklı özellikler göstermişlerdir. Kimi zaman çevremize göre kültürümüz şekillenirken kimi zaman da üretimlerimiz bulunduğumuz çevreye göre şekillenir. Gelişen toplumlar her zaman çevrelerinde bulunan imkânlardan yararlanmışlardır. Çevremiz bize her zaman istediğimizi sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Ama bu demek değildir ki çevremiz bize her zaman istediklerimizi verecektir. Gelişen toplumların ve sanayi anlayışının da etkisi ile çevremize büyük zararlar vermeye çoktan başladık bile. Dünyamızın şu anda ki en büyük sorunlarından biride çevre sorunudur. Azalan enerji kaynakları kirlenen doğal çevre insan yaşamını büyük ölçüde tehdit etmeye devam ediyor. Bilinçsiz bir şekilde çevre kaynaklarının kullanılması son dönemlerde gerçekten yüksek boyutlara ulaşmıştır. Sanayinin hızla gelişmesi ile üretim yapan çoğu firma çevrede bulunan kaynaklar hiç bitmeyecekmiş gibi o kaynakları kullanmaya başlamışlardı, bununda sonucunda kaynaklarda ciddi anlamda azalma olmuş ve bilinçsiz üretim koşulları görülmeye başlanmıştı. Bu sorunlara bir çözüm arayan Dünya Standardizasyon Örgütü (ISO) iso 14001 çevre yönetim sistemi adı altında bir standart oluşturdu ve dünyaya duyurdu. Bu standarttın temel amacı çevremizde bulunan kaynakları bilinçli bir şekilde tüketmeyi ve çevremizi korumayı hedeflemiştir. Üretim yapan firmaların hammadde ihtiyaçlarını karşılarken doğaya ve çevreye zarar vermeden bilinçli ve saygılı bir şekil de faaliyetlerini yürütmesini sağlamaktır bu standarttın amacı.

ISO 14001 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?

Bu sistem temelinde doğal kaynak kullanımını azaltmak ve havaya, suya, toprağa bütün doğal çevreye verilen zararları en aza indirmeyi amaçlar. Bu yönetim sistemi üretim yapan işletmelerin hammaddeden başlayarak ürünleri müşterilerine ulaşana kadar ki bütün işleyişlerde doğaya ve çevreye verilecek zararları en aza indirmek ya da tamamen ortadan kaldırmayı kendine benimsemiştir. Bu sistem kullanılırken bütün çevre koşulları göz önünde bulundurulur ve o yönde nasıl iyileştirme çalışmaları yapılacağı konusunda bilgi edinilir. iso 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi üretim yapan firmaların çevreye karşı sorumlu oldukları yasal zorunluluklarını yerine getirmelerinde yardımcı olur. Çalışanlarınıza eğitimler vererek çevre koşulları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bu sistemi kullanan firmalar çevreye duydukları saygı anlayışından dolayı her alanda şirket olarak ta saygı kazanmışlardır. Doğal yaşamın bitmemesi ve korunması için ortaya çıkarılan bu iso belgeleri bütün uluslararası alanlar da geçerlilik görmüş ve kullanılmaya başlanmıştır.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ FAYDALARI

Şirketinizin ulusal ve uluslararası bütün alanlarda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinde size yardımcı olur.
Şirketinizin üretim yapacağı alandaki izin ve yetki belgelerini almasında size yardımcı olacaktır.
Şirketinize bütün pazarlarda saygınlık kazandıracaktır.
Şirketinizin üretim yaptığı çevredeki doğal sorunlardan oluşacak maliyet kaybını en aza indirecektir.
Hammaddenin ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı sonucunda firmanızı daha verimli hale getirecektir.
Müşterilerinize çevreye ve doğaya saygılı bir işletme olduğunuzu göstermiş olursunuz bunun sonucunda da müşterilerinizin size olan güvenlerini ve saygısını artırırsınız.
Bazı hatalarınızdan doğacak olan maliyet kayıplarını en aza indirirsiniz.
Üretiminizden dolayı ortaya çıkacak kirliliği ilk aşamada tespit eder o yönde iyileştirmeler yaparsınız ve daha kaliteli hizmet sunarsınız.
Tehlikeli olabilecek durumları önceden tespit edersiniz ve ortaya çıkabilecek herhangi bir kaza durumundaki yaralanmaların önüne geçersiniz.
İşletmeniz içindeki ortamı daha iyi bir hale getirir ve bununla beraber işçilerinizde daha verimli çalışma sağlarlar.
İşletmeniz bünyesindeki çalışanlarınıza verilen eğitimler sayesinde işçilerinizin de çevreye olan duyarlarında artış sağlamış olursunuz.
Çeşitli üretim pazarlarına girmenize ve oralarda rekabet avantajı kazanmanıza fayda sağlar.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN TEMEL YAPISI
1 Kapsam

2 Atıf yapılan standart veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4 Kuruluşun bağlamı

* Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

* İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

* Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

* Çevre yönetim sistemi

5 Liderlik

* Liderlik ve taahhüt

* Çevre politikası

* Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6 Planlama

* Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri

* Genel

* Çevre boyutları

* Uygunluk yükümlülükleri

* Planlama faaliyeti

* Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama

* Çevre amaçları

* Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması

7 Destek

* Kaynaklar

* Yeterlilik

* Farkındalık

* İletişim

* Genel

* Dış iletişim

* Dokümante edilmiş bilgi

* Genel

* Oluşturma ve güncelleme

* Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

8 Operasyon

* Operasyonel planlama ve kontrol

* Acil duruma hazır olma ve müdahale

9 Performans değerlendirme

* İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

* Genel

* Uygunluğun değerlendirilmesi

* İç tetkik

* Genel

* Yönetimin gözden geçirmesi

10 İyileştirme

* Genel

* Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

* Sürekli iyileşme