ISO 14001:2015 Ne İşe Yarar?

ISO 14001:2015; çevre yönetim sistemi olarak bilinmektedir. Üretimin bulunduğu her sektörde, ürünün hammadde kısmından başlayarak tüketiciye ulaşmasına dek geçen sürede çevresel etkilere bakılarak üretimin yapılmasını sağlayan sistem yaklaşımı olarak anılmaktadır. ISO 14001:2015; uluslararası bir standart olmasıyla beğeni toplamaktadır. Bir firmanın çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi gibi amaçları bulunmaktadır.

ISO 14001:2015; ISO Standart Geliştirme Komitesi tarafından geliştirilmiştir. ISO 14001 serisinin kurumlarla alakalı tüm çevresel konuları kapsaması söz konusudur. Her kuruluşun çevreye verdiği birtakım etkiler vardır. ISO 14001; bu etkileri öncelikli olarak değerlendirmektedir. ISO 14001; etkilerin önceliklerini tespit ederek yönetmek ve kontrol etmek konusunda kaynak niteliği taşımaktadır.

ISO 14001:2015 Neler Amaçlamaktadır?

ISO 14001:2015; doğal kaynak kullanımının azaltılmasını amaçlamaktadır. Üretim sırasında havaya, suya ve toprağa verilen zararların minimuma indirilmesini istemektedir. Risk analizlerine dayanmaktadır.

ISO 14001:2015; birtakım bölümlerden meydana gelmektedir. Genel gereksinimler, çevre politikası, uygulama ve operasyon, planlama, önleyici ve düzeltici faaliyet ve yönetimin gözden geçirilmesi; ISO 14001:2015’in bölümlerini kapsamaktadır. ISO 14001 serisinin diğer çevresel standartlarla uyumlu olduğuna değinmek gerekir. TC207 ISO komitesi tarafından geliştirilmiştir. Çevre yönetim sistemi; tüm dünyada ISO 14001 olarak bilinmektedir. ISO 9000 kalite yönetim standartlarından sonra ISO 14001 serisinin tüm dünyada tanınması ve yayılması oldukça hızlı gelişmiştir. Bu seri sayesinde kuruluşların çevreye duyarlı olduklarına dair mesaj vermesi söz konusu olmaktadır.1 Yorum

Bir cevap yazın