ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 2005 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 22000 2005 danışmanlık hizmeti arıyorsanız ve firmanız için uygun ve kalite hizmetlerimiz iler karşınızdayız. Firmanız için gerekli olan şartları bizler sağlıyoruz. Yapmanız gereken tek şey bizlere üst kısımda yer alan teklif kısmında ulaşarak bilgilerinizi yazmanız ve sonrasında sizin ile iletişime geçecek olan ekibimiz ile kararlar vermeniz.

İnsanın en gerekli ihtiyaçlarının başında gelir, gıda olmadan insan ya da doğadaki hiçbir canlı yaşamanı sürdüremez. Gıda ürünleri o kadar fazladır ki her bölgenin her kültürün kendine özel gıdaları vardır. Ticarette de çok büyük bir pazar hacmine sahiptir gıda ürünleri. Teknolojinin ve imkânları bu kadar fazla boyutlara ulaştığı dünyamızda dünyanın her bir bölgesinden başka bölgelere gıda sevkiyatı yapılmaktadır. İnsan sağlığı açısından bu kadar önemli olan bu ihtiyacın tabiki de temiz ve sağlam koşullarda üretilmesi ve satışa sunulması gerekmektedir. Sonuçta enerji kaynağımız olan bu besinlerin bize zarar verebilecek yönleri de vardır. Uygunsuz koşullarda hazırlanan gıda ürünleri insan sağlığına çok büyük zarar verebilmektedirler. Bunun için çoğu ülke ve firmalar kendi üretimlerinde gıda güvenliklerini korumak için birtakım standartlar çıkartmışlar. Bu standartlar ürünün hazırlanış aşamasından dağıtım aşamasına kadar olan bütün süreçlerde güvenli ve temiz bir şekilde olmaları için tasarlanmışlardır. Ama bu standartlar sadece kendi kurumları içinde oldukları için uluslararası alanlarda bir geçerlilikleri yoktu. Bunun için ilerleyen yıllarda HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) adı altında bir standart piyasaya duyurulmuştu. Bu standart ürünün üretim aşamasından başlayarak, ambalajlama, hammadde sağlayıcısı ve bütün tedarikçilerini kapsayan bir sistemi. Bu sistem ürünlerin her aşamada korunaklı ve sağlam bir şekilde hazırlanıp tüketicilere ulaşmasını sağlıyordu. Bu sistem her ne kadar ürün güvenliğini güvence altına almak için çıkarılmış olsa da uluslararası pazarlarda geçerlilik kazanamadı ve zamanla önemini yitirmeye başladı. Bunun sonucunda ise uzun süren çalışmalar sonucu Dünya Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından İso 22000 adı altında bir standart geliştirdi. Bu standart iyileştirme çalışmalarından sonra 2005 yılının Eylül ayında ISO 22000 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar adı altında piyasaya sürülmüştür. Bu standart her iso belgesi gibi uluslararası bütün alanlarda geçerlilik sağlamış ve kullanılmaya başlanmıştır.

ISO 22000 2005ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?

İSO 22000 Bu standart gıda ürünü üreten firmaları her alanlarında derin ve titiz bir denetime sokarak tüketicilere kalite hizmet verilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Standart bünyesinde üretim yapan firmanın en küçük yapı taşından başlayarak bütün tedarikçilerini de içine alan geniş bir denetleme ağını barındırır. Gıda güvenliği yönetim sisteminin en temel amacı gıda ürünlerinden doğacak olan herhangi bir sağlık sorununun ya da diğer sorunların önüne geçmektir. Standart ayrıca üretim yapan firmanın yönetimini de kapsayarak kurum içindeki işleyişi daha verimli hale getirmeyi hedefler. Bu standartta diğer iso belgelerinde olduğu gibi şirketinizi uluslararası pazarlara sokacak ve saygınlığınızı artıracaktır. Tüketiciler bilirler ki bu standartta sahip bir işletme güvenli ve kaliteli hizmet vermektedir. Bu nedenle ticaret hacminizi genişletmeniz açısından önemli bir yere sahiptir. Standartta sahip firma müşterilerine sağlıklı ve hijyenik üretim yaptıklarını kanıtlamış olurlar.

ISO 22000 2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

İşletmeniz içerisinde etkili bir şekilde gıda güvenliğinin korunduğunu belgelemiş olursunuz.
Üretim yapmış olduğunuz gıdadan doğacak olan sağlık problemlerini ortadan kaldırır.
Tüketicilerin işletmenize olan güvenini ve saygısını artırır.
İşletmeniz içindeki sistemin aksamadan kontrollü bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur.
Ürünlerinizin kalite seviyesini üst basamaklara çıkartır.
Ürünlerinizin geri gönderilme gibi size zarar verecek olumsuz yönleri ortadan kaldırır.
Hizmet verdiğiniz sektördeki diğer kuruluşlarla olan ilişkilerinizde size köprü görevi görecektir.
İşletmeniz içerisindeki personelinizi bilinçlendirir bunun sonucunda daha kaliteli hizmet sunmanıza olanak sunar.
İşletmeniz içerisinde ki çalışma ortamını daha verimli hale getirir.
Kurumuzun içerisinde ki planlamayı daha kuvvetli ve verimli hale getirir.
Şirketinizi yasal denetimlere karşı korur ve denetimlerde alabileceğiniz zararları en aza indirir.
Kurumunuzun yapmakla yükümlü olduğu yasal zorunlulukları yerine getirir.
İşletmenizin gıda üretiminde özenli olduğunu müşterilerinize göstermiş olursunuz ve pazarlardaki rekabet avantajınızı artırırsınız.
İşletmenizin her alanda büyümesine katkıda bulunur.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN TEMEL YAPISIISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN TEMEL YAPISI

1.Kapsam
2.Atıf yapılan standartlar
3.Terimler ve tarifler
4.Kalite yönetim sistemi
* Genel Şartlar
* Dokümantasyon Şartları
* Genel
* Kalite
* Doküman Kontrolü
5. Yönetimin Sorumluluğu
* Yönetimin taahhüdü
* Gıda güvenliği politikası
* Gıda güvenlik yönetimi sisteminin planlanması
* Sorumluluk ve yetki
* Gıda güvenliği lideri
* İletişim
* İç iletişim
* Acil durumlara hazırlıklı olma ve cevap verme
* Yönetimin gözden geçirmesi
* Genel
* Gözden geçirme girdileri
* Gözden geçirme çıktıları
6. Kaynak Yönetimi
* Kaynakların Temini
* İnsan Kaynakları
* Genel
* Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim
* Altyapı
* İş ortamı
7.Güvenli ürünlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi
* Genel
* Ön şart programlar (PRPS)
* Genel
* PRPS
* Operasyonel önkoşul Programları
* Tehlike Analizini Gerçekleştirmek için Ön Basamaklar
* Genel
* Gıda Güvenliği Takımı
* Ürün Özellikleri
* Çiğ materyaller, ingredientlerve ürüne temas eden materyaller
* Son ürünlerin özellikleri
* Amaçlanan Kullanım
* Akış şemaları, proses basamakları ve kontrol tedbirleri
* Proses basamaklar ve kontrol tedbirlerinin tanımlanması
* Tehlike analizi
* Genel
* Tehlikelerin tespiti ve kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesi
* Tehlikelerin değerlendirilmesi
* Kontrol tedbirlerinin seçimi ve değerlendirilmesi
* OperasyonelÖnkoşul Programlarının (PRPs) Oluşturulması
* HACCP PlanınınOluşturulması
* HACCP planı
* Kritik kontrol noktasının belirlenmesi
* Kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin belirlenmesi
* Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistem
* İzleme sonuçları kritik limitleri aştığında gerçekleştirilecek faaliyetler
* Önkoşul programları ve HACCP planını belirten dokümanların ve ön bilgilerin güncellenmesi
* Doğrulamanın planlanması
* İzlenebilirlik sistemi
* Uygunsuzluğun kontrolü
* Düzeltmeler
* Düzeltici faaliyetler
* Olası güvenli olmayan ürünlerin ele alınması
* Genel
* Teslim için Değerlendirme
* Uygunsuz ürünlerin elden çıkarılması
* Geri Çekme
8. Geçerlilik, doğrulama ve GGYS’nin iyileştirilmesi
* Genel
* Kontrol tedbiri kombinasyonlarının geçerliliği
* İzleme ve Ölçmenin Kontrolü
* GGYS doğrulama
* İç denetim
* Ayrı ayrı proseslerin doğrulama sonuçlarının değerlendirilmesi
* Doğrulama aktivitelerinin sonuçlarının analizi
* sürekli iyileştirme
* GGYS’yi güncelleme

Sizde dünya ticaretindeki yerinizi almak ve pazarlardaki rekabet ortamına katılmak istiyorsanız iso belgelerinizi hemen tamamlayın. ISO belgeleri uluslararası her alan da geçerli olan birer yönetim sistemleri bütünüdür. Bu belgelere sahip olarak şirketini büyütebilir ve müşterilerinize karşı olan güveninizi üst basamaklara çıkarabilirsiniz. Bize ulaşarak alanındaki uzman personelimizin rehberliği eşliğinde hizmet verdiğiniz alandaki iso belgenizi bulalım ve sizi de dünya ticaretindeki prestijli şirketlerden biri yapalım.