ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2012 DANIŞMANLIK İŞ SÜREKLİLİĞİ

Firmanız özel ISO 22301 danışmanlığımı arıyorsunuz? Kısa süre içerisinde sizlerde 22301:2012 belgesine sahip olabilirsiniz, Danışmanlarımızdan destek almak için üst kısımda yer alan teklif al butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Ticaretin üst seviyelere ulaşması ile beraber ortaya bir anda çok fazla firma çıkmıştır. Üretim alanlarına göre yüzlerce farklı firma aynı anda hizmet vermeye başlamıştır. Bu rekabet ortamında firmaların ayakta kalmaları ve kendilerini geliştirmeleri her zaman çok önemli olmuştur. Gelişen ve büyüyen dünya piyasalarına göre birçok firma ya ayakta kaldı ya da düzene ayak uyduramadılar ve kapanmak zorunda kaldılar. Yönetim sistemlerini düzenli kuran ve standartlara uygun hareket eden kuruluşlar kendilerini her alanda geliştirerek sürekliliklerini her zaman devam ettirmişlerdir. İş sürekliliği bir firma için her zaman çok önemli olmuştur. Kuruluşların ayakta kalabilmeleri ve üretimlerine devam etmeleri için yerine getirmeleri gereken önemli kurallar vardır. iso belgeleri işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve kaliteli hizmet sunmaları için ortaya çıkmış standartlardır. İçlerinden bir tanesi de iş sürekliliğini devam ettirmek adına çıkartılmıştır. ISO 22301 standardı iş sürekliliğini sağlamak ve işin doğurabileceği bütün risk gruplarını incelemek kontrol altına almak adına çıkartılmıştır.

ISO 22301:2012 NEDİR?

İş sürekliliği yönetim sistemi işletme içindeki doğabilecek risk gruplarını önceden tespit etmek ve o yönde iyileştirme çalışmaları yapmak adına ortaya çıkartılmıştır. Bu yönetim sistemi ile kuruluş içindeki oluşabilecek sorunlar bilinir ve iş sürekliliği açısından bu sorunların çözümüne odaklanılır. Oluşan herhangi bir sorun sonrası üretimin durmaması adına önemli bir standarttır. Sadece şirket içindeki sorunları değil oluşabilecek herhangi bir felakete karşıda kurumları hazır halde bulunduran bu sistem son derece prestijli bir standarttır. Oluşabilecek hasarların önceden bilinip o yönde yapılan çalışmalar kuruluşunuza her zaman bir fayda sağlayacaktır. Örneğin hamam işleten bir kurumda su kesintileri çok büyük bir sorun olacaktır. İşte bu standartta oluşabilecek bütün riskler bir arada toplanır ve önceden bu risklere karşı tedbirler alınması sağlanır. Riskleri önceden bilmek ve anında müdahale etmek şirketler açısından çok önemlidir. Ortaya çıkan sorunları hızlı ve kontrollü bir şekilde halletmek her zaman kazanmanıza ve büyümenize yardımcı olacaktır.

İş Sürekliliği Ve Yönetimi
ISO 22301 2012 iş sürekliliği ve güvenliği

ISO 22301:2012 FAYDALARI NELERDİR?

İşletmeniz içinde oluşabilecek sorunları önceden tespit edersiniz ve sorun anında ne yapılacağını öğrenmiş olursunuz.
İşletmeniz içindeki üretimi durduracak olan faaliyetleri en aza indirirsiniz.
İşletmeniz içindeki oluşabilecek her soruna hazırlıklı pozisyonda olursunuz.
Kurumunuz içinde her durumda çalışanlarınızın duraksamasına engel olursunuz.
Herhangi bir kriz anında işletme içindeki yönetimin ve üretimin çalışmasını sağlar.
İşletmenize getireceği süreklilik pazarlarda size rekabet avantajı sağlayacaktır.
İşletmenizin saygınlığını artırmasında yardımcı olur.
Müşterilerinizin gözündeki saygınlığınızı artıracaktır.
Yerel ya da uluslararası bütün pazarlara girmenizi sağlar.
İşletmenizi güçlendirir ve ayakta kalmasını sağlar.

ISO 22301:2012 TEMEL YAPISI

1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3.TERİMLER VE TANIMLAR

4.KURULUŞUN YAPISI

* Kuruluş ve içeriğini ve yapısını anlamak

* İlgili tarafların beklentileri ve gereksinimlerini anlamak

* İş sürekliliği yönetim sisteminin kapsamını belirlemek

* İş sürekliliği yönetim sistemi

LİDERLİK
* Liderlik ve taahhüt

* Yönetim taahhüdü

* Politika

* Roller sorumluluklar ve yetkiler

6.PLANLAMA

* Risk ve fırsatların tanımlanması eylemleri

* İş sürekliliği hedefleri ve ulaşmak için planlar

7.DESTEK

* Kaynaklar

* Yeterlilik

* Farkındalık

* İletişim

* Dokümante edilmiş bilgiler

OPERASYON
* Operasyonel planlama ve kontrol

* İş etki analizi ve risk değerlendirme

* İş sürekliliği stratejisi

* İş sürekliliği süreçlerinin kurulması ve uygulanması

* Uygulama ve test

9.PERFORMANS ÖLÇÜMÜ DEĞERLENDİRME

* İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

* İç denetim

* Yönetim gözden geçirme

10.İYİLEŞTİRME

* Düzeltici ve önleyici faaliyetler

* Sürekli iyileştirme