ISO 27001:2013 Standart Eğitimleri

Bu eğitim sonucunda bilgi güvenliği yönetim sistemi standartları katılımcılara tanıtılacaktır. Buna ek olarak, standartlara uygun olarak yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirileceklerdir. IS0 27001:2013 eğitimine katılan kuruluşların bilgi güvenliği ve günümüzdeki gereklilikler konusunda bilgilendirilmesine çalışılmaktadır. Bu eğitim sayesinde verilerin işlenmesi ve bilgi yönetimindeki yeteneklerin gelişmesi sağlanmaktadır. Buna ek olarak, bilgi yönetimindeki potansiyel risklerle nasıl mücadele edileceği konusunda deneyim kazanılmaktadır. Bu sayede, katılımcı kuruluşlar, yasal gereklilikler ve genel kurallar hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklardır.

ISO 27001:2013 Eğitiminin Amacı

Bu eğitim, katılımcılara bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi noktasında gerekli bilginin verilmesini amaçlamaktadır. Bilgi güvenliği standartının değiştirilmesinden dolayı kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları adına hangi standartlara uygun hareket etmeleri gerektiği bu eğitim programı içerisinde yer almaktadır. Eğitimin içeriği oldukça geniştir. Bilgi güvenliğine giriş sürecine dair temel konular ele alınmaktadır. Ticari ve yasal hususlarda iş gereklilikleri anlatılmaktadır. Bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının tarihi, gelişimi ve mevcut durumu hakkında gerekli bilgiler verilmelidir. Bir yönetim sisteminin nasıl geliştirileceği ve uygulanacağına dair kapsamlı bilgiler sunulmaktadır. Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi gibi konularda faydalı bilgiler verilmektedir. ISO 27001 standartlarını anlamanın ileride tetkiklerin yapılması noktasında nasıl bir etkisinin olacağı belirtilmektedir. Tüm bunlara ek olarak, tetkinin hazırlanması ve uygulanması süreci; eğitim içerisinde bulunmaktadır.Bir cevap yazın