ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yönetimi Sistemi

Kaynak çalışmalarındaki en önemli konu, kaynağın içinde çok zor tespit edilen bazı hataların olmasıdır. Bu hataların çoğunluğu kaynağın kalitesiyle doğrudan ilgili durumda olabilir. Ancak çeşitli muayene yöntemleri üzerinden ortaya çıkarılabilir. Kaynak hatalarının bilinen çok az bir kısmının ise muayene yöntemleri üzerinden araştırılması söz konusudur. Bu nedenle kalitenin üretim aşamasında dikkat edilen bir konu olması gerekir. Bunun sağlanabilmesi ise etkin bir şekilde kontrol sisteminin denetlenmesine bağlı durumdadır.

Bu yöndeki ilk çalışmaların ise EN 729 ile yapıldığı bilinir. 1994 yılında yayınlanmış olan bu standartlar aslında yakın bir zamana kadar aktif olarak kullanılıyordu. Ancak Uluslararası Standartlar örgütü yine aynı konuyu yeni bir standart üzerinden yayınlamıştır. Artık ISO 3834 üzerinden bu konunun kişilerin karşısına çıktığını belirtmek gerekir.

ISO 9001 kalite yönetim sisteminin genel olarak bir kalite belgelendirmesi olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle faaliyet süreçlerinin yönetilmesi bu bağlamda tam olarak karşılanmaz. Bu nedenle bu sektörde üretim yapan işletmelerin tarafsız, bağımsız belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmesi gerekecektir. Bu bağlamda ISO 3834 belgesinin geçerli olduğunun altını çizmek gerekir. Bu belge sayesinde işletmeler ticari anlamda bir değer kazanırken, ayrıca bu belge vasıtasıyla müşterilerde bir güven unsurunun ortaya çıkması sağlanmaktadır. Bu bakımdan ilgili belgenin oldukça önemli bir belge olduğunu ve kaynaklı imalat yapan işletmeler için gerekli bir yerde bulunduğunu belirtmek gerekir.Bir cevap yazın