ISO 45001 2018 Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?

Uluslararası Standartlar Örgütü’nün merkezi Cenevre’dedir. Bu örgütün birçok yönetim sistemini kurup tasarladığı bilinmektedir. Söz konusu yönetim sistemleri içerisinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ayrı bir öneme sahiptir.

ISO 45001’den önce kullanılan OHSAS 18001 standardının birçok konuda eksik kaldığı bilinmektedir. Bu standartlar; ürün veya hizmetin güvenliğinden ziyade genel iş sağlığı ve güvenliğiyle yakından alakalıdır. OHSAS 18001 standardı; işletmelerde karşılaşılan risklerin belirlenmesinde ve etkilerinin en aza indirilmesinde etkili bir sistemdir. Ancak,  standardı, çok daha detaylıdır.

ISO 45001 2018 Belgelendirmesi İçin Sağlanması Gereken Koşullar

İşletmenin faaliyetleri sırasında çalışanların maruz kaldıkları iş sağlığı ve güvenliği risklerini tanımlayarak bunları yok etmek veya en aza indirmek; bu belgelendirmeye başvurmak isteyen işletmelerin yapması gereken bir eylemdir. Bunun yanı sıra, işletme bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması sağlanmalıdır. Söz konusu sistem işletilmeli ve genişletilmelidir. Buna ek olarak, işletmenin faaliyetlerinin açıkladıkları iş sağlığı ve güvenliği politikalarıyla %100 uyumlu olmasına çalışılmalıdır. Tüm bunların yapılması halinde, söz konusu uygunluğun üçüncü kişilere gösterilmesi ve onaylatılması gerekmektedir. Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kuran ve gerekliliklerini yerine getiren işletmeler; belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek ISO 45001 2018 belgesi almaya hak kazanırlar.Bir cevap yazın