ISO 45001 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 45001 2018 belgesi: ISO 45001 2018 Belgelendirme süreçlerini boyunca firmamızdan destek alabilirsiniz. Firmanızda veya işletmenizde olan riskleri azaltın.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri (İSGYS) Firmaların veya işletmelerin genel risk stratejilerinin en temel yapı taşlarından olduğunu unutmayın

ISO 45001 2018 Belgesine sahip olan firmalar;

Çalışanlarını korumakla kalmayıp yönettikleri ve sorumlu oldukları kişileri korumaktadır.

Yasal olarak gereklilikleri yerine getirmiştir.

Sürekli olarak gelişen faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır.

Genel olarak bilinen OHSAS 18001 standardının yerine gelmiştir. Artık yeni bir standart olarak uygulamaya geçilmiştir. ISO 45001 yeni güncellemeleri ile birlikte sistem Ek SL çerçevesini de kapsamaktadır.

ISO 45001 diğer yönetim standartları içinde yer alan ISO 9001 2015 ve ISO 14001 2015 gibi sistem standartları ile birlikte rahatlıkla uygulanabilmektedir. ISO 45001 2018 artık yayınlanmıştır.

OHSAS 18001 ve ISO 45001 2018 Arasında Farklar Nelerdir?

ISO 45001 2018 standarttı: ISO 45001 firmanızın veya işletmenizin kurumsal yapısına ağırlık vermektedir. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte paydaşların beklentileri oldukça önemlidir. Yükümlülük ve hangi tarafı ilgilendirdiği belirlemek ise firmanızın sorumluğundadır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanların durumunu ve neler yapabileceklerinin yanı sıra olumlu ve olumsuz olarak önemli maddeleri tam olarak kavranmasını sağlamaktadır.

Yukarıda belirtiğimiz etkenler, işletmenizin hedefine ulaşmasını etkileyen faktörlerdendir.

İSGYS’nin Firmalar İçin Önemi

Üst yönetimin ISO 45001 stratejilerine yönelik olarak bu planlama çerçevesinde eylemlere katılımı önemlidir.

 

YÖNETİM İÇİNDE BULUNAN KİŞİLER İSGYS’NİN DAHA ETKİLİ OLMASI İÇİN ÇALIŞANLARINI TEŞVİK ETMELİDİR!

ISO 45001 2018 içerisinde yer alan bir diğer husus ise sadece İSG müdürüne veya işletmenizin bünyesinde olan yöneticilere yük yüklenmesini engellemek ve tüm üst yönetimin yükümlülükleri net şekilde bilmesini amaçlamaktadır.

ISO 45001 DANIŞMA VE KATILIM

Firmanızın ve üst yönetimlerin veya temsilcilerine danışarak katılım sağlamalarını gerektirmektedir. Bu standart İSG yönetiminin önemli faktörlerinin altını çizmekte olup danışma ve diyalog sayesinde iki yönlü iletişimi sağlamaktadır. Bu açıdan karar alınırken temsilci ve çalışanlardan gerekli bilgilerin alınmasını sağlamaktadır.

Bu standart sayesinde çalışanların ISO 45001 2018 sistemine katılımını gerektirir. Çalışanların karar mekanizmasında yerleri vardır. Değişiklikler ise çalışanların onayına sunulmaktadır.

Firmalar çalışanlarına önleyici tedbirler alarak düzenleyici olarak eylemleri her seviye olan çalışanına tehlikeli olacak durumları bildirmek ve teşvik etmelidir. Çalışanların işten çıkarılma veya atılma gibi  durumların ortadan kalması ve dile getirmeleri için geliştirilecek olan alanlar bildirilmelidir.

İSGYS’YE RİSK TABANLI YAKLAŞIM

İSGYS geliştirme açısından kurumsal yapı ile yakın ilişki içerisinde olması oldukça önemlidir. Hedeflenen sonuçların ele alınması, fırsatlar, riskler işletme yani firma tarafından tespit edilmelidir

Not : Bu yapı içerisinde yer alan fırsat ve riskler kurumsal yapıyı ilgilendiren kısımlarda dahildir.

DIŞ KAYNAK KULLANIMI

ISO 45001 standarttı dış kaynaklı olan etkenler ise işletme tarafından tespit ve kontrolünü gerektirir. Bu süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

BELGELENDİRİLMİŞ BİLGİ Nerede Tutulmalı

OHSAS 18001 standarttı içinde yer alan belgeler ve kayıtlar terimi yerine artık belgelendirilmiş bilgi terimi yerini almıştır. Bu belgeler akıllı telefon veya yerlerde tutulmaması gerekiyor kurumsal sistem içerisinde yer alması gerekmektedir aksi halde bilgiler ve kanıtlar kabul edilemez.

OHSAS 18001 STANDARDINDAN ISO 45001’E GEÇİŞ Ne zaman?

Eğer işletmeniz şu anda OHSAS 18001 belgesine sahipse, yeni ISO 45001 standardına yürürlüğe geçme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde geçmeniz gerekmektedir. Bunun için firmamıza baş vuru yaparak veya teklif göndererek bilgi alabilirsiniz.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

Firmamızın sunmuş olduğu hizmetler içinde yer alan ekibimiz kısa süre içerisinde sizinle irtibata geçerek gerekli bilgi ve süreci sizlere anlatır bu aşamadan sonra gerekli olan standartlar yerine getirilir ve artık belgenizi kısa süre içerisinde almış olursunuz

ISO 45001 2018 standardına geçiş süreci ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.