ISO 45001: 2018 YAYINLANDI

ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) dünya çapında bir ulusal standart kurumları federasyonudur (ISO üye kuruluşları). Uluslararası Standartların hazırlanması işi normal olarak ISO teknik komiteleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Teknik komitenin oluşturulduğu bir konuyla ilgilenen her üye organ, bu komitede temsil edilme hakkına sahiptir. ISO ile irtibat halinde olan uluslararası kuruluşlar, hükümet ve hükümet dışı kuruluşlar da çalışmaya katılıyor. ISO, elektroteknik standardizasyonun tüm konuları hakkında Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Bu belgeyi geliştirmek için kullanılan prosedürler ve daha fazla bakım için tasarlananlar, ISO / IEC Direktifleri, Bölüm 1’de açıklanmıştır. Özellikle, farklı ISO belgeleri tipleri için gerekli olan farklı onay kriterleri not edilmelidir. Bu belge, ISO / IEC Direktiflerinin Bölüm 2’deki editorial kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır
Bu belgenin bazı unsurlarının patent hakları konusu olabileceğine dikkat çekilmektedir. Bu patent haklarının herhangi birini veya tamamını tanımlamaktan ISO sorumlu tutulamaz. Belgenin geliştirilmesi sırasında tanımlanan herhangi bir patent hakkının ayrıntıları Giriş ve / veya alınan patent beyanlarının ISO listesinde yer alacaktır (bkz. www.isobelgeleri.net ).

Bu belgede kullanılan herhangi bir ticari unvan, kullanıcıların rahatlığı için verilen bilgilerdir ve bir onay teşkil etmez.

Standartların gönüllü doğası hakkında bir açıklama için, ISO’nun spesifik şartlar ve uygunluk değerlendirmesiyle ilgili ifadelerin yanı sıra, ISO’nun Ticarete Teknik Engeller (TBT) ‘de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ilkelerine bağlılığı hakkındaki bilgilere bakınız. Aşağıdaki https://isobelgeleri.net/iso-45001-2018-is-sagligi-ve-guvenligi-yonetim-sistemleri/Bir cevap yazın