ISO 45001:2018 Standart Maddeleri

Müşteri memnuniyeti kazanmak ve güvenlik konusunda duyarlı olduğunu kanıtlayarak itibar elde etmek, ayrıca işletme maliyetlerini düşürmek isteyenler için ISO 45001:2018 büyük önem taşımaktadır. ISO 45001:2018’in birtakım standart maddeleri bulunmaktadır. İlk maddede kapsam yer almaktadır. Ardından, atıf yapılan standartlar ve terimler ile tarifler gelmektedir. Kuruluşun bağlamı, farklı bir başlık altında incelenmektedir. Kuruluşun bağlamı başlığının altında kuruluşun bağlamının anlaşılması, çalışanların ve diğer tarafların istek ve beklentilerinin anlaşılması, İSGYS kapsamının belirlenmesi ile İSG yönetim sistemi bulunmaktadır.

ISO 45001:2018 Standart Maddelerinin İçerikleri

Yukarıdaki maddelere ek olarak, liderlik; ISO 45001:2018 belgesi standart maddeleri içerisinde bulunmaktadır. Liderlik ve taahhüt, politika, organizasyonel roller ve sorumluluklar, çalışanların katılması ve dayanışma; liderlik maddesinin alt başlıklarını meydana getirmektedir. Bunun yanı sıra, planlama maddesinin altında risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri ile hedefler ve bunlara ulaşmak adına yapılan planlama alt başlıkları yer almaktadır. Kaynaklar, yeterlilik, iletişim, farkındalık ve dokümante edilmiş bilgi; destek maddesinin alt başlıkları olarak bilinmektedir.

Operasyonel planlama ve kontrol alt başlığı altında genel maddeler, tehlikeleri ortadan kaldırma, değişiklik yönetimi ve satın alma yer almaktadır. Satın alma maddesinde ise genel maddeler, yüklenici, dışarıdan tedarik gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Operasyon maddesinin ikinci kısmını ise acil duruma hazırlık ve müdahale oluşturmaktadır. Performans değerlendirme ve iyileştirme; diğer standart maddeleri kapsamaktadır.Bir cevap yazın