iso 9001 2015 değişiklikler

ISO 9001 2015 değişiklikler; revizyonuyla nelerin değiştiğine alttaki maddelere bakarak kısa sürede göz atabilirsiniz.
ISO 9001:2008 VE ISO 9001:2015 ARASINDAKİ FARKLAR Farklılık VE YENİLİKLER
STANDARD MADDELERİ:
Standardın yapısı yeni maddelerde eklenerek büyük oranda değişti.
ISO 9001:20018 de 4.
iso 9001 2015 değişikliklermaddeden 8.
maddeye kadar bulunan standard yapısına rağmen ISO 9001:2015 te eklenen 2 yeni maddeyle 4.
maddeden 10.
maddeye kadar genişletildi.
KURULUŞUN BAĞLAMI:
ISO 9001:2015 te artık nitelik idare sistemini uygulayacak firmaların ilk adımda kendisi firmalarını tanımaları, anlamaları gerekmektedir.
İşin en başta biz kimiz, sektörde neredeyiz, hangi yönlerden kuvvetli hangi yönlerden zayıfız gibi manevi suallere çevrelice yanıt verilmesi gerekmektedir.
DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ
Dokümante edilmiş malumat nedir? ISO 9001:2008 de bulunan bütün işlem, talimat, tasari, liste ne kadar nitelik kaydı, belgesi varsa adı ISO 9001:2015 eşliğinde “Dokümante Edilmiş Bilgi” olarak değiştirildi.
Peki sebep bu tür bir farklılık yapıldı?
Çünkü ISO 9001:2015 ile külüstür kalıplaşmış Işlem, Talimat vb doküman yapısı tümüyle değiştirildi.
Zorunlu dokümanların yapısı değiştirildi.
Aslında uygulamada pek çok bir değişim olmasa da bundan sonra yeni sistemde Whats App, toplantı odasında bulunan elektronik beyaz tahta, e-mailller, sms iletileri, sesli ve görünümlü kayıtlar gibi birçok sanal dokümanda nitelik kaydı olarak numara verilerek (izlenebilirlik) kayıt altına alınabilecek.
HARİÇ TUTULAN STANDARD MADDELERİ
ISO 9001:2008 de hariç tutmalar vardı.
Eğer uygulamadığınız bir standard maddesi bulunuyorsa bu hariç tutularak kurulan sistemde dışarıda bırakılabiliyordu.
Yeni ISO 9001:2015 te ise standart gereği hiç bir maddeyi bir tümce ile hariç tutamazsınız.
Burada emel hangi maddeyi sebep hariç tuttuğunuzu detaylıca anlatmaya dayanıyor.
Çünkü standardı geliştirenler bu hariç tutmaların gerçekte işletmelerde var olduğunu fakat işletme sahiplerinin ya da yöneticilerinin bunu fark eden olmadığını iyi biliyorlar.
Eğer bir tesis sebep hariç tuttuğunu derinlemesine çözümleme edecek olursa kesinlikle her maddenin işletme içersin de bir biçimde kesinlikle uygulanmakta olduğunu görecektir.
Ancak her şeye karşın şayet harbiden uygulanmayan bir madde varsa, yukarıdaki çabalar neticeninde bu madde mutlaka hiç bir şeklinde kuruluşunuz da uygulanmıyorsa bunu ayrıntılı gerekçeleriyle yorumlamak zorundasınız.
ÜRÜN VE HİZMETLER
ISO 9001:2008 de hizmetler ve ürünler ayrı tutuluyordu.
Hizmet ve imalat proseslerinde bu vaziyetin uygulamada yanlış anlaşılmadan dolayı kimi problemlere neden olduğu görüldü.
Bunun üstüne bu iki kavram ISO 9001:2015 eşliğinde “ürün ve hizmetler” olarak birleştirildi.
En kolay ifadeyle ürün üretimi yapmakta olan firmaların satış ertesi hizmetleri kapsamın değişik algılanmasına sebep olabiliyordu.
SÜREKLİ Tedavi PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
ISO 9001:2008 de tespit edilen daimi tedavi belli bir devre nihayetinde dönemsel olarak ele alınıp ihtiyaç duyulan iyileştirmeler gerçekleştirilirken ISO 9001:2015 anlık performans analizine geçildi.
Güncel ve defalarca kez tasarılanan performans analizleri esasen tabii olarak daimi geliştirmeyi yanında sağladığından henüz elastik bir model getirilmiş oluyor.
KURUMSAL BİLGİ
ISO 9001:2015 standardı müessesesel bilginin korunmasını, imalat ve görev kalitesinin çalışanların verilerine ve yeteneklerine bağımlı olmamasını arzu etmektedir.
Kurumsal yaklaşım bunu mecburî kılmaktadır.
Kurumsal deneyim ve malumat birikiminin kaybolmaması yerine ihtiyaç duyulan tedbirler alınmalıdır.
ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
Ürün yapmak değiştirilerek “Operasyonlar” maddesi altında toplanmıştır.
Bu madde uzun vakittir dahil edilmesi lüzumlenen fakat yeni ilerleyen ufak firmalarda meçhul bir vaziyet olmasından 2015 revizyonuna kadar bekletildi.
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Önceki standartta nitelik idare sistemi yükümlülükleri idare temsilcisi atanarak bir şahsa veriliyordu.
Şimdi aynısı vazifiyeti her sürece kendisi öncülük kavramı ışığıında adına getirmekten mesul tutuluyor.
ÖNLEYİCİ FAALİYETTEN Riziko ODAKLI YÖNETİME
ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasında nihai değineceğimiz farklardan birisi de, şu yazıda anlatıldığı gibi engelleyici etkinlik adına kazanılan riziko merkezli yaklaşımdır.
Kısaca; riskin olduktan ardından önlenmesi adına olmadan evvel ön görü edilmesi lüzumlenen tedbirlerin alınmasına dayalı riziko merkezli yaklaşım ISO 9001:2015 yenilikleri arasındaki konumunu almıştır.Bir cevap yazın