ISO 9001 2015 Eğitim Süreçleri Nelerdir?

ISO 9001 2015 Eğitim Süreçleri çalışması yapmayı düşünen firmalar için eğitim aşaması büyük önem taşımaktadır. ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi; genellikle iki gün sürmektedir. Bu eğitimin sürecin hemen başında alınması zorunludur.

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi

Bu eğitim sırasında ISO 9001 2015 standardının temel bir tanıtımı yapılır. Standart maddeleri anlatılır. Eğitimin ikinci aşaması; ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümante Edilmiş Bilgi kısmıdır. Bu eğitimin süresi iki gün olmakla beraber bazen bir günde dahi tamamlanabilmektedir. ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitiminde alınan standart maddelerinde istenen dökümanlar ve kayıtların ne olduğuna dair bilgiler verilir. Ayrıca, bu dökümanların ve uygulamaların nasıl hazırlanacağına dair örnekler sunulur. ISO 9001 2015 Süreçlerin Yönetimi ve Etkileşimi Eğitimi; üçüncü aşamayı temsil etmektedir.

Eğitimin süresi iki gündür. Kurulacak sistemin süreç odaklı olmasından mütevellit bu eğitimin alınması zorunludur. Eğitimde sürecin ne olduğu, hangi faaliyetlerin süreç kapsamına girdiği, kritik süreçlerin neler olduğu gibi konularda bilgi verilmektedir. Dördüncü aşama; ISO 9001 2015 Yönetim Sistemi Bilgilendirme eğitimi olarak bilinmektedir.

Bu eğitimin süresi, şirketin çalışan sayısına göre farklılık göstermektedir. Bu eğitimde, kurulan sistemin nasıl uygulanacağı çalışanlara anlatılır. Bu yüzden, her birimdeki çalışanlara, eğitim ayrı ayrı verilmelidir. Eğitimi alacak kimselerin, yapacağı işte hangi dökümanları kullanması gerektiğini bilmesi bir zorunluluktur. Tutulması gereken kayıtların neler olduğu, uygulamanın nasıl yapılacağı, kalite politikasının, kalite hedeflerinin ve görev tanımlarının neler olduğu gibi konularda bu eğitim verilmektedir.

Bu eğitime, her birimdeki çalışanların katılması gerekmektedir. Beşinci aşamada, ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi verilmektedir. Bu eğitimin süresi genellikle iki gün olmakla beraber bazen tek güne düşmektedir.

Bu eğitimin, iç tetkik faaliyetine başlamadan önce alınması gereklidir. Dökümanların hazırlanması ve uygulanmasından sonraki aşamada bu eğitimin alınması doğru olacaktır. Bu eğitimde, temel eğitim almamış olan kimselere standardın maddeleriyle alakalı temel bilgiler verilir.

iç Tetkik Eğitimi

Bu temel eğitimin ardından iç tetkik nedir, iç denetçi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir, denetim stratejileri nasıl oluşturulur, iç tetkik soruları nasıl hazırlanır, iç tetkik nasıl yapılır, raporlama faaliyetleri nasıl belirlenir, takip denetim süreçleri nelerdir, iç denetim raporları nasıl kapatılır gibi konular anlatılmaktadır. Bu eğitimin her birimden en az iki kişi tarafından alınması gereklidir. Çünkü, iç tetkikte, kendi işini yapanlar, kendilerini denetleyemez. Bu bağlamda, her birimden bir adet yedek bulunmalıdır.1 Yorum

  • Celil

    Eğitim içeriği ile birlikte firmanızı tanıdığım için çok şanslıyım, sizlerin ilgisi ile birlikte daha güzel günler oalcağına inanıyorum herşey için teşekkürler

Bir cevap yazın