ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?

ISO 9001 2015 kalite yönetim sisteminin kurulması, uzun soluklu bir süreci ifade etmektedir. ISO 9001 2015 standartları; oldukça genel standartlar olmakla beraber işletmenin büyük veya küçük olmasından bağımsız olarak uygulanmaktadır. İşletmenin genel özelliklerinin, yapısının ve koşulların kesinlikle dikkate alınması gerekmektedir. Her işletmede yapılacak işlemler birbirinden bağımsız olmakla beraber atılacak adımlar ise kesinlikle farklıdır. Sonuç olarak, belgelendirme çalışmaları, aynı noktada tamamlanacaktır.

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Kurulmasının Adımları

ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi kurmanın ilk adımı, eğitim çalışmaları olarak bilinmektedir. İşletmede çalışan herkesin en alt kademeden en üst kademeye kadar eğitim alması gerekmektedir. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarına göre eğitimler proje ekibi tarafından düzenlenmelidir. Sistem kuruluş çalışmaları; ikinci etabı ifade etmektedir. İşletmenin tüm faaliyetleri belirlenmektedir. Buna uygun olarak, her bir faaliyetin iş süreçleri analiz edilmektedir. Kalite standartlarının kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede yapılandırılması ve verimliliğin arttırılmasına çalışılması zorunlu tutulmaktadır.

Pilot uygulama çalışmaları; sistem kurulurken yapılan değişikliklerin herkese anlatılması sürecini kapsamaktadır. Kurulan sistemde eksiklikler veya işlemeyen noktalar varsa bir an önce tespit edilmeli ve düzeltilme çalışmaları yapılmalıdır. İç denetim ve üst yönetimin gözden geçirme çalışmaları; ISO 9001 2015’te kesinlikle olması gereken bir süreci kapsamaktadır. Sistemin tamamen kurulmasının ardından belgelendirme çalışmalarının başlaması söz konusu olacaktır. Belgelendirme kuruluşu seçilmeli ve belgelendirme başvurusu yapılmalıdır.Bir cevap yazın