ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 2015 danışmanlık; ISO 9001 standardı veya ISO 9001 belgesi şeklinde de ifade edilmektedir. ISO 9001 2015; mal veya hizmetlerin üreticiden tüketiciye geçiş süreçlerinde müşteri talep ve beklentilerinin bir başka deyişle mal veya hizmet kalitesinin devamlılık sağlayacak şekilde mal veya hizmetlerin süreçlerinde disiplinli bir şekilde işlenerek müşteriye ulaşmasını temin eden kalite yönetim uygulama kriterlerinin tümüne verilen isimdir.

 0850 441 9001 Hızlı İletişim için arayın!

ISO 9001:2015 standardının temeli müşteriye dayanmaktadır. Bu standart, müşterinin beklentilerine uygun olarak çalışılmasını hedefler.

Bu standart sayesinde müşteri memnuniyeti kriteri, uluslararası boyutlara taşınmıştır. Mal veya hizmetlerin müşterilerin isteklerine göre oluşturulması sağlanmıştır. Kalite; müşteri istek ve beklentilerinin karşılanma kabiliyetlerinin tümüne verilen isimdir. Kalite yönetim sistem standartlarının varlığı ve işletmelerin çalışma metotlarını bu kurallara uydurmaya çalıştıkları yadsınamaz bir gerçektir. ISO 9001 2015 standardı, organik bir yapıya sahiptir.

Bu standart, beş yılda bir güncellenmektedir. Standartın isminde geçen 2015 numarası, 2015 yılında yapılan güncellemeyi ifade etmektedir. Standartların beş yılda bir revize edilmesi, standartların gelişmesini ve iyileştirilmesini sağlamakla beraber işletme, kalite yönetim sistemlerini kusursuz hale getirmeyi amaçlamaktadır.

ISO 9001 2015 standartları; her türlü işletme için uygulanabilir ve kurulabilir özellikler taşımaktadır. Makine, gıda, kimya, temizlik, güvenlik, otomotiv, ithalat, ihracat, üretim, sağlık ve daha birçok sektörde ISO 9001 2015 standartlarından faydalanmak mümkündür. Kısacası, vergi levhası olan her kuruluşa bu standartlar uygulanabilir. Vergi kaydı olan işletmeler, bu belgeyi sorunsuz bir şekilde alabilirler.

ISO 9001 2015 Danışmanlık Standardının Yararları Nelerdir?

ISO 9001 2015 Standardının Yararları Nelerdir?ISO 9001 2015 standardı sayesinde işletmeler, kuruluşlarının bağlamını tanımlama şansına erişirler. Ayrıca, işletmenin riskleri ortaya konur, bu sayede etkin bir risk yönetimi gerçekleştirilerek etkin bir fayda sağlanır. Bu standartlar sayesinde işletmenin sektörel görünümünde pozitif bir imaj oluşturulur, işletmenin itibarı artar. Kuruluşun satış ve pazarlama faaliyetlerinde rakiplerinin önüne geçmesi ve pazarını genişletmesi mümkün hale gelir. ISO 9001 2015 standartları sayesinde daha disiplinli bir çalışma yapısı meydana getirilir.

İşletmenin çalışanlarının farkındalığı artar. ISO 9001 2015 standartlarını kullananlar, yönetim sistemlerinin ödülü olan ISO 9001kalite belgesini almaya hak kazanırlar. Bu standartların harfiyen uygulanması, müşteriye yönelik çalışma ve müşteri memnuniyetinin sağlanması anlamına gelmektedir. Müşterilerin döneme ve şartlara bağlı olarak değişen istek ve beklentileri takip edilebilir. Bu sayede, işletmelerin ömrü artar. Müşterilerinin istek ve beklentilerine uygun hareket eden işletmeler, bu sayede doğru yatırımlar yaparak kuruluşlarına ve finansmanlarına zarar vermeyecek doğru bir işletme yatırım planı doğrultusunda hareket etmiş olurlar.

İşletmelerin ISO 9001 2015 standartlarını harfiyen uygulaması sayesinde kısa zamanda kar miktarları artacaktır. Bunlara ek olarak, bu standartlar, işletmelerin müşteri sayısının artmasına neden olacaktır. İşletmeler, uygun tedarikçiler seçerek tedarikçilerini standart hale getirme şansına erişeceklerdir. Bu standartların bir diğer faydası; işletmelerin tedarikçilerini kontrol altına almasına olanak sağlamasıdır. Ayrıca, kendisini tedarikçi olarak kullanmak isteyen işletmelerin bu standartlara uygun olup olmadığını belirlemek mümkün hale gelir.

ISO 9001 2015 sayesinde işletmelerdeki hata ve fire sayıları minimum olacaktır. Bazı işlerin tekrar yapılmasının önüne geçilecektir. Bu standartlar sayesinde işletmeler, süreç odaklı çalışma şansına erişeceklerdir. Bunun dışındaki, tüm sorumluluğu ve iş yükünü, sisteme atarak kendi çalışmalarına odaklanma şansı yakalayacaklardır. İşletmelerin sistematik bir şekilde ilerlemesi mümkün hale gelecektir. İşletmelerin tüketicilere sundukları ürün veya hizmetler, takip edilebilir ve şeffaf yapıda olacaktır. İşletmeler, geçmişe yönelik çalışmalarını görme şansına erişecektir. İşletmelerde şeffaf bir organizasyon yapısı oluşacaktır.

İşletmelerdeki görev, yetki ve sorumluluk karmaşası ortadan kalkacaktır. İşletmelerde meydana gelen uygunsuz durumlar, daha kolay fark edilebilecek ve bu durumlara müdahale etmek daha kolay olacaktır. Bu standartlar,girişimciliği olumlu anlamda etkileyecektir. İşletmeler, yeni yatırım yaparken daha güvenli hareket etme şansına kavuşacaktır. Ayrıca, birden fazla işletme sahibi olanlar, diğer işletmelerinde akılları kalmadan yeni yatırımlarına odaklanabilecektir.

ISO 9001 2015 standartları sayesinde mantıklı ve güvenilir analizler yapmak, değerlendirmelerde bulunmak, ölçüm ve ayarlamalar yapmak mümkün hale gelecektir. ISO 9001 2015 standartlarının uygulanmasıyla beraber elde edilen bilgiler ve veriler, tarafsız bir gözle değerlendirilebilir, önlemler alınabilir, farklı rotalara ve amaçlara hizmet edilebilir. ISO 9001 2015 standartları sayesinde her işletme, kendi kurumsal standartlarını oluşturma ve tedarikçilerini akredite hale getirme şansına erişebilirler. Bunun dışında, ISO 9001 2015 standartlarını uygulayarak bu standartların sayısız faydası görülebilir.

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Temel İlkeleri Nelerdir?

Kalite yönetim sisteminin sekiz temel prensibi bulunmaktadır. Bu prensipler; müşteri odaklılık, liderlik, ekip çalışması, süreç yaklaşımı, yönetimde sistem yaklaşımı, Ar-Ge, gerçeklere göre karar verme yaklaşımı ve karşılıklı faydalı tedarikçi ilişkileri olarak bilinmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Müşteri Odaklılık

Organizasyonlar, bulundukları sektörde varlıklarını devam ettirebilmek için küçük veya büyük çaplı olmalarına bakmadan, müşterilerin talep ve beklentilerini anlamak zorundadırlar. Müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna göre planlar yapılması, işletmeler adına hayati önem taşımaktadır. Her işletme, müşterilerin talep ve beklentilerini yerine getirmek adına maksimum çaba harcamak zorundadır. Müşteri odaklı bir yönetim anlayışının birçok faydası bulunmaktadır.

İşletmeler, artan pazar paylarını ve fırsatlarını çok daha çabuk cevaplama şansına erişirler. Müşterinin memnuniyetinin arttırılması adına kaynaklar, daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılır. Müşteri odaklı bir yönetim anlayışına paralel olarak,

Müşterilerin sadakati sağlanır. Müşteri sadakati sayesinde işletmeler,aynı müşteriden birçok defa iş alma şansına erişirler.Müşteri odaklılık ilkesi, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının araştırılmasını ve anlaşılmasını kolay hale getirir.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine bağlı bir yönetim, işletmenin varlığını uzun yıllar sürdürmesine katkıda bulunur. Müşteri ihtiyaç ve organizasyonu boyunca müşterilerle sağlıklı iletişim kurulur. Müşteri odaklı bir yönetim anlayışı, müşteri memnuniyetinin ve sonuçlarının etkili bir şekilde ölçülmesini sağlar. Müşteri ilişkileri yönetimi, sistematik olarak gerçekleşir. Müşteri odaklı bir yönetim anlayışı sayesinde müşteri ve diğer ilgili taraflar arasında dengeli bir yaklaşım sağlanmış olur.

 • LİDERLİK

ISO 9001 2015 standartlarının temel prensiplerinden birisi liderliktir. Liderlerin, organizasyonu kurması ve beraberlik oluşturması beklenir. Bu sayede, organizasyona yön vermesi amaçlanır. Buna ek olarak, liderlerin organizasyonun hedeflerini oluşturması ve hedefe ulaşmak için gereken kaynakları yaratması beklenmektedir. Liderlik ilkesi doğrultusunda işletmede bulunan çalışanlar, hedeflerine daha iyi konsantre olurlar. Liderlik unsuru, işletme faaliyetlerinin uyumlu ve birleşik bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Organizasyon seviyeleri arasındaki karmaşık iç iletişim azalacaktır.

Liderlik ilkesi uygulandığı takdirde organizasyonun geleceği adına açık bir vizyon oluşturulur. Ulaşılması güç amaç ve hedefler tayin edilir. Organizasyonun her aşamasında geçerli olmak üzere etik değerleri, adalet unsurları ve ortak değerler prensibi meydana getirilir. Liderlik prensibi, organizasyona duyulan güvenin artmasını sağlar. Organizasyon unsurlarının korkuları ortadan kalkar. Organizasyon çalışanlarına gerekli kaynaklar ve eğitim sağlanmış olur. İnsanlar, görev ve sorumluluklarının bilincinde hareket ederler. İnsanlar, ilham ve cesaret sahibi olurlar.

 • TAKIM RUHU

Takım ruhu ilkesi sayesinde organizasyon içerisinde yer alan tüm unsurların organizasyona bağlılıkları gerçekleşmiş olur. Organizasyonu oluşturan unsurlar, kendi yetenek ve bilgilerini, organizasyon adına kullanırlar. Takım ruhu ilkesinin sayısız faydası bulunmaktadır. Organizasyon içerisindeki unsurlar daha örgütlü çalışırlar. İnsanlar, işlerine daha motive olur. Organizasyonun ileriye yönelik hedeflerine daha kolay ulaşılır. Organizasyonda yapılması planlanan yenilikler, daha kolay hayata geçirilir.

İnsanlar, kendi performanslarından sorumlu hale gelirler. İnsanların organizasyona katılımı daha istekli olur ve insanlar organizasyonun geliştirilmesi adına sorumluluk almaktan çekinmezler. Takım ruhu ilkesinin uygulanmasıyla beraber insanların organizasyondaki rolü ve katkısı açığa çıkar. İnsanların performanslarındaki sınırların çizgisi belirlenir.

İnsanlar,sorunları sahiplenerek onları çözebilmek adına bireysel sorumluluk alırlar. İnsanlar, organizasyonun hedef ve amaçları doğrultusunda kendi performanslarını değerlendirme şansına erişirler.Takım ruhu ilkesi sayesinde insanlar; bilgi, deneyim ve yetkinliklerini geliştirmek adına fırsatlar yakalarlar. Takım ruhunun olduğu bir ortamda insanlar arasında bilgi paylaşımı özgür bir şekilde yapılır. Deneyimli insanların varlığı, takım ruhuna ayrı bir hava katar. İnsanlar, takım ruhu sayesinde sorunları ve konuları daha açık bir şekilde tartışma ve konuşma fırsatına erişirler.

 • SÜREÇ PAYLAŞIMI

ISO 9001 2015 standartlarında süreç odaklılık, oldukça önem taşımaktadır. Hedeflenen sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar, bir süreç olarak yönetildiği takdirde istenilenlere ulaşılması daha kolay gerçekleşecektir. Organizasyonda hangi süreçlerin var olduğu, bu süreçlerin nasıl yönetildiği, süreçlerin nasıl kontrol altında tutulduğu, süreçlerin nasıl tanımlanmış olduğu, süreçlerin nasıl izlendiği ve ölçüldüğü, süreçlerin devamlı olarak iyileşmesinin nasıl sağlandığı gibi kriterlerin bilinmesi hayati önem taşımaktadır.

Kalite yönetim sistemi; süreçlerin yönetimi şeklinde de algılanabilir. Bu durumda, her birim, faaliyetleri, bir süreç olarak ele almaktadır. Bu sayede, hem süreçlerin kontrol edilmesi, hem de daha efektif çözümlere ulaşılması mümkün hale gelir. Yönetimde sistem yaklaşımına tam olarak erişmek için birbiriyle ilişkili olan süreçleri bir sistem olarak tanımlamak zorunludur.

Aynı şekilde, süreçleri anlamak ve yönetmek, büyük önem taşımaktadır. Süreçler, hiçbir zaman birbirinden bağımsız halde bulunmaz. Süreçler, birbiriyle doğrudan ilgilidir. Bir sürecin bitmesi, başka bir sürecin başlamasına neden olmaktadır. Süreç odaklılık ilkesinin hem yönetim hem de çalışanlar tarafından harfiyen anlaşılması ve sistemlerin her birinin nasıl çalıştığının bilinmesi gereklidir.

 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Birbiriyle ilgisi olan süreçlerin bir sistem içerisinde ele alınması gereklidir. Süreç tanımlamasının bu şekilde yapılması bir zorunluluktur. Bu sayede, süreçler, çok daha rahat anlaşılır ve yönetilir. Buna ek olarak, hedeflere ulaşma sürecinde kuruluşun etkinliği artar. Organizasyonun verimliliği yükselir.

 • Ar- Ge

Kalite yönetim sistemlerinin en önemli özelliği, devamlı iyileştirmenin esas alınmasıdır. Kuruluşun iyileştirme çabaları, belgeyi almaktan ibaret olmamalıdır. Kuruluşun Ar-Ge, bir başka deyişle, devamlı iyileştirme ilkesine her zaman sadık kalması gerekir. İyileştirme çabaları; yalnızca üretilen mal veya hizmetin özellikleri açısından ele alınmamalıdır. Mal ve hizmeti üretmek ve dağıtmak için kullanılan tüm süreçlerde iyileştirme ilkesi ön planda olmalıdır.

 • Gerçeklere Göre Karar Verme Yaklaşımı

Herhangi bir kuruluşun doğru ve etkin kararları alabilmesi için faaliyetler sonucunda elde edilen tüm verileri kullanması ve bu verileri iyice analiz etmesi gerekmektedir.

 • Karşılıklı Faydalı Tedarikçi İlişkileri

İşletmeler, beraber iş yaptıkları tedarikçiler ve taşeron firmalardan bağımsız değildirler. İşletmeler, tedarikçiler ve taşeron firmalarla doğrudan bir çıkar ilişkisine sahiptirler. Bu sebepten dolayı, tarafların birbirlerine kesinlikle fayda sağlaması gerekir.

ISO 9001 2015 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 2015 belgesini almanın birden çok yolu bulunmaktadır. Dileyenler, bu belgeyi almak için bir danışmandan yardım alabilirler. Buna ek olarak, bu iş için işletmelerin personellerine eğitim aldırması söz konusu olmaktadır. Bu iki alternatifin dışında, işletmelerin bu belgeyi tek başına alması da ihtimaller dahilindedir. ISO 9001 2015 belgesinin alınmasında ISO 9001 2015 standartlarının her zaman rehber alınması şarttır.

Bu belgeyi danışman yardımıyla almak isteyenlerin aklında bu işin okulunun olup olmadığı, hangi bölümden mezun olmanın bu belgeyi almak için gerekli olduğu, danışmanda hangi özelliklerin bulunması gerektiği, danışmanın firmaya neler katabileceği, bu işi yapacağını iddia eden her kişinin danışman olup olmadığına dair birtakım sorular yer almaktadır. Günümüzde, kalite yönetim sistemi konusunda eğitim veren herhangi bir üniversite bölümü yoktur.

Ancak, ilgili standartla alakalı bir ISO 9001 2015 belgesi almak yerine, kalite yönetim sistemi kurmak, çok daha mantıklı olmaktadır. ISO 9001 2015 standardının işletmelere getirdiği birtakım uygulamalar ve yaptırımlar bulunmaktadır. Bu standartlardan dolayı ISO 9001 2015 standardı yayınlanmıştır. Bu belgeye sahip olmak isteyen firmaların öncelikle bağımsız bir belgelendirme kuruluşunun denetiminden geçmeleri gerekmektedir. Bu sayede, firmaların, standartlara uygun olup olmadığının teyit edilmesi şarttır.

ISO 9001 2015 standartlarına uygun olarak sistem kurmak isteyen firmaların mutlaka profesyonel bir yardım alması gereklidir. Çünkü, bu standartlar doğrultusunda sistem kurmak, farklı disiplinleri bir araya getirmek konusunda uzmanlık bilgisine sahip olmayı gerektirir.

ISO 9001 2015 Danışmanlık Firmaları

ISO 9001 2015 danışmanlık belgesiISO 9001 2015 belgesi için danışmanlık firmaları, şirketin mevcut sisteminin ISO 9001 2015 standartlarına uygun olup olmadığını denetlemek adına şirket sahibi ve ekibiyle beraber birtakım çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalara, işletme içerisindeki herkesin katılması oldukça elzemdir. Şirketin faaliyet gösterdiği sektörü en iyi bilenler, hiç şüphesiz şirkette çalışan kişilerdir. Bu bağlamda, uyumluluk süreçlerinin ortaya konulması için şirket ekibinin danışmanlık firmasına her konuda yardımcı olması gerekir.

Danışmanlık firmaları, ISO 9001 2015 standardını beraber çalıştığı tüm firmalara öğretir. Danışmanlık hizmeti alan firma ise, danışmanlık firmasına yaptığı işi anlatır. Karşılıklı çalışma sonucunda ortaya kaliteli bir iş ilişkisi çıkar. ISO 9001 2015 standartlarını öğrendikten ve bu konuda danışmanlık firmasıyla birtakım çalışmalar yaptıktan sonra izlenmesi gereken prosedür bulunmaktadır.

Bundan sonrasında kurulan sistemin uygulanması gerekir. ISO 9001 2015 standartlarının uygulanma kısmı, bir arabanın tasarlanma aşamasına benzemektedir. Araba tasarlanır, ardından tüm araç, gereç ve ekipmanlar yerleştirilir. Bundan sonrasında arabanın çalıştırılması ve hareket ettirilmesi gereklidir. Bu sayede, arabanın performansı kontrol edilir. Ancak, tüm bunların yapılması için kurulan sistemin uygulanması, eksikliklerinin tespit edilmesi ve gereken iyileştirmelerin yapılması gereklidir. Bu uygulamaların yapılmasının ardından kurulan ve işleyen sistemin tarafsız bir gözle kontrol edilmesine başlanır.

 • Belgelendirme Şirketleri

ISO 9001 2015 kalite yönetimi sistemlerinin kurulması ve uygulanmasının hemen ardından ISO 9001 2015 danışmanlık firması, işletme adına ISO 9001 2015 belgesini veren belgelendirme şirketlerinden teklif alır. İşletmenin belirleyeceği firmaya başvuru yapar. ISO 9001 2015 belgesini veren firmalarda mutlaka bulunması gereken özellikler vardır. Belgenin alınacağı belgelendirme firmaları arasında seçim yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Önünden geçen herkese belge veren belgelendirme firmalarının tercih edilmesinin herhangi bir mantığı yoktur. Çünkü, bu tip bir belgelendirme firmasından alınacak bir belgenin işletmeye hiçbir katkısı olmaz.

ISO 9001 2015 belgesinin dünya çapında bir belgelendirme firmasından olmasını isteyenlerin büyük firmalara bakması şarttır. İhracat yapmak ve müşterilere sunmak için ISO 9001:2015 belgesi elde etmek isteyenlerin ihracat yapmayı düşündükleri ülkelerde tanınan belgelendirme firmalarıyla çalışması tavsiye edilmektedir. ISO 9001 2015 belgesini ihalelerde kullanmayı düşünenlerin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmasından belge alması gerekir. Belgelendirme kurumunun seçilmesinin ardından sistemin belgelendirme işlemlerini yapmak mümkün hale gelir. Belgelendirme öncesinde, sistemle alakalı tüm prosedürler, kalite el kitabı, organizasyon şeması ve belgelendirme kurumunun istediği diğer dökümanlar, belge veren kuruma gönderilmektedir. Bu evrakların hepsi incelemeye tabi tutulmaktadır.

Evrak inceleme aşamasının olumlu geçmesinin ardından belge almak isteyen kişiye gün verilmektedir. Randevu tarihinin gelmesiyle beraber belgelendirme firmasının gönderdiği denetçiler, ISO 9001 standardı doğrultusunda yapılan çalışmaları denetler ve raporlar.

Denetim aşaması, bir ile altı gün arasında sürmektedir. Denetim günü, firmadaki çalışan sayısına ve firmanın faaliyetlerinin karmaşıklık oranına göre değişmektedir. Denetim yapılmasının ardından denetçiler, tuttukları raporları, çalıştıkları belgelendirme kuruluşlarına sunmaktadır. Belgelendirme kuruluşları, kendi akreditasyon uygulamalarına bağlı olarak, konuyla alakalı komitelerce raporları incelerler. Raporların uygun olmasının ardından belgelendirme onayı verilmektedir. Ancak, raporda bazı noktaların açığa kavuşturulması gerekiyorsa denetçiler, konuyla ilgili raporlarını ve ek düzenlemeleri sunarlar.

ISO 9001 2015 belge onayı alan bir firma, üç yıl boyunca bu belgeyi alma hakkı kazanır. Belge alımının ardından firmalar, her yıl denetimlere tabi tutulmaktadır. Üç yılın bitmesinin ardından tekrar belgelendirme denetimiyle belge yenilemeleri yapılmaktadır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, ilk belgelendirme ve gözetim denetim maliyetlerinin ilk sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklığa kavuşmasıdır. Türkiye şartları dikkate alındığında ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, bilimsel yöntemlere önem veren ve prensipli bir kuruluşun göstergesi olarak sayılmaktadır. Kısacası, bu evrak, asla önemsiz bir belge statüsünde olmamalıdır.

 • ISO 9001 2015 Standardında Yapılan Revizyonlar

ISO 9001 2015 standardı, oldukça köklü bir değişime uğramıştır. Yapılan değişikliklerle beraber ISO 9001 2015, High Level Structure adı verilen üst düzey yapı metni haline getirilmiştir. 2015 tarihli ISO 9001 ile diğer yönetim sistemi standartları da benzer yapıya kavuşturulacaktır. Bu sayede, standartların entegrasyonu kolay hale getirilecektir. ISO 9001 2015standardında yapılan revizyonlarla beraber birtakım değişiklikler söz konusu olmuştur. Yetkinlik kriteri, bu bağlamda öne çıkmıştır. Kalite yönetim sistemi uygulayan bir işletmenin yapılan işin kalitesini belirleyen personelin yetkin olduğu konuları belirlemesi ve personelinin sahip olduğu yetkinlikleri garanti altına alması gerekmektedir. Yetkinlik; hedeflenen sonuçlara ulaşmak için gerekli olan bilgi ve becerileri uygulama yeteneği olarak gösterilmektedir.

ISO 90012008’de adı geçen kayıt ve doküman terimleri yerine ISO 9001 2015’te Dokümante Edilmiş Bilgi ifadesi kullanılmaktadır. Buna ek olarak, ISO 9001 2015’te ürün ve hizmetlerin dış kaynaktan alınması konusunda birtakım değişiklikler yapılacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, dış kaynaklı prosesler, riskin merkezde olduğu bir yaklaşımla kontrol edilecektir. Herhangi bir kuruluşun dış kaynaktan veya dış tedarikçiden sağlanan ürün veya hizmetlere karşı uygulanacak kontrollerin türünü ve derecesini belirlemek için riskin ana merkezde olduğu bir yaklaşıma ihtiyacı vardır. Bu durum, ürün veya hizmetlerin satın alma yoluyla bir tedarikçiden temin edilmesinde veya fonksiyonların taşare edilmesi yoluyla elde edilmesi durumlarında geçerli olmaktadır.

ISO 9001 2015 sayesinde bir kuruluşun yaptığı işin genel özellikleri sebebiyle uygulanamayan Kalite Yönetim Sistemigerekliliklerinin tanımlanmasına ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu durum, ISO 9001 2015’in farklı yaklaşımından kaynaklanan bir durumdur.

ISO 9001 2015’te ürün terimi şeklinde yapılan atıflar, mallar ve hizmetler ibaresiyle değiştirilmiştir. Ayrıca, sürekli gelişme terimi yalnızca gelişme olarak değiştirilmiştir. Buna ek olarak, Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamak isteyen kuruluşun kendi sistemiyle alakalı olan ilgili tarafların kimler olduğunu tanımlaması bir zorunluluk haline gelmiştir. İlgili taraf; etkileyen, etkilenen veya kendisini etkilenmiş olarak algılayan herhangi bir kişi veya kuruluş olabilmektedir. ISO 9001 2015’te önleyici faaliyet konusunda belirli bir gereklilik söz konusu olmayacaktır.

Bunun en önemli nedeni, Kalite Yönetim Sistemi’nin ana amaçlarından birisinin hali hazırda önleyici araç olarak uygulanmasından ibaret olmasıdır. ISO 9001 2015’te kuruluşların kendi kalite yönetim sistemlerine bir süreç yaklaşımı uygulayabilmeleri için bir gereklilik söz konusu olmaktadır.

Buna ek olarak, bu tarz bir yaklaşımın temel unsurlarını tanımlayan bir gereklilikler listesi her zaman bulunmak mecburiyetindedir. ISO 9001 2015’te kurumsal risk yönetimi uygulamaları getirilmektedir. Herhangi bir kuruluş; bireysel kalite yönetim sistemlerinin planlamasını yaparken hedeflediği sonuçlara erişebilmek adına gereken kalite yönetim sisteminin oluşturulmasını güvence altına almak için tanımlanması gereken risk ve fırsatların neler olduğunu belirlemek zorundadır.

Kuruluşların bunu yaparken aynı zamanda bu risk ve fırsatları tanımlamak,bunları kalite yönetim sistemlerinin süreçlerine uygulamak, uygulanan eylemlerin etkinliğini değerlendirmek için aksiyonlar planlamak gibi zorunlulukları bulunmaktadır.

 • ISO 9001 2015 Standardının İçeriği

ISO 9001 2015 Standardının İçeriğiISO 9001 2015 standardı; on maddeye çıkartılmıştır. Buna göre;

1- Kapsam

2- Atıf Yapılan Standartlar

3- Tarifler ve Terimler

4- Organizasyon Yapısı: Alt maddeleri; organizasyon ve yapısını anlama, tarafların talep ve beklentilerinin anlaşılması, Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını belirleme, Kalite yönetim sistemi ve süreçleri olarak belirlenmiştir.

5- Liderlik: Alt maddeleri; liderlik ve taahhüt, kalite politikası, organizasyonel roller, yetkiler ve sorumluluklar olarak belirlenmiştir.

6- Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması: Alt maddeleri; değişikliklerin planlaması, kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama, fırsat ve riskleri belirleme faaliyetleri olarak belirlenmiştir.

7- Destek: Alt maddeleri; kaynaklar, yeterlilikler, iletişim, farkındalık ve dokümante edilmiş bilgi olarak belirlenmiştir.

8- Ürün ve Hizmet Gerçekleştirme: Alt maddeleri; operasyonel planlama ve kontrol, mal ve hizmetlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, mal ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi, dış kaynaklı mal ve hizmetlerin kontrol edilmesi, hizmet ve üretimin sağlanması, mal ve hizmetlerin serbest bırakılması, uygun olmayan süreçlere dair çıktılar, mal ve hizmetlerin kontrol edilmesi olarak belirlenmiştir.

9- Performans Değerlendirme: Alt maddeleri arasında iç denetim, izleme, ölçme, değerlendirme ve analiz, yönetim gözden geçirilmesi yer almaktadır.

10- İyileştirme: Alt maddeleri arasında genel, düzeltici ve uygunsuz faaliyetler, sürekli iyileştirme yer almaktadır.

ISO 9001:2015 Belgesi Almak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

ISO 9001:2015 belgesi almak için gereken evrakların neler olduğu bu belgeyi almak isteyen insanlar tarafından merak edilmektedir. Ancak, prosedür farklı bir şekilde işlemektedir. Türkiye’de bu işin ticaretini yapan birçok şirket bulunmaktadır. Danışmanlık firması adı altında bu belgeyi alabileceğini iddia eden ancak etik bir yol kullanmayan firmalar yüzünden bu konu hakkında akıllarda şüpheler oluşmaktadır. Günümüzde, ISO 9001 2015 belgesi almak isteyenlere ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküsü gibi evraklar hazırlamaları gerektiğini söyleyen firmalar vardır. Ayrıca, bu firmalar, müşterilerden belirli bir miktarda para göndermesini talep eder. Bu tip firmalardan ISO 9001 2015 belgesi almak son derece yanlıştır.

Çünkü, bu tip firmalar, belgeyi verip altı ay sonra piyasadan kaybolan ve kayıplara karışan firmalar arasında yer almaktadır. Para ile alınan belgenin hiçbir değeri yoktur. Kaliteli bir firma ise bu belgeyi almak isteyenlerle danışmanlık eğitim sözleşmesi imzalar. Bu hizmeti üç veya dört ay verecek bir firmanın direkt olarak bu tip belgeleri istemesi mümkün değildir. Ticari evraklar; belge almak isteyen müşterilerle sözleşme aşamasında istenecek evraklar arasında yer almaktadır. Kısacası, bu belgeler, ISO belgesi olarak talep edilen belgeler arasında bulunmaz.

ISO 9001 2015 müracaat için birtakı evraklar istenmektedir. Bu evraklardan kısaca bahsetmek gerekirse, öncelikle firma kayıtlarında örnekler başlığı altında vergi levhası fotokopisi, imza silkeleri fotokopisi, faaliyet belgesi fotokopisi, fatura örnekleri ve resmi gazetede firmanın kuruluşunu gösteren sayfa olmalıdır. Firma ana faaliyet kapsamını gösteren evrak yer almalıdır.

Firmanın logosu, firmanın çalışan sayısı, firmadaki görev tanımları, firmanın organizasyon şeması, firmanın faaliyet alanları ve süreçleri, firmanın kalite politikası ve firmanın kalite hedefleri, firmanın vizyon ve misyonu gibi konularda bilgi sunacak evraklar bulunmalıdır. Bunlara ek olarak, firmanın süreç performanslarıyla alakalı bilgilere yer verilmelidir. Firmanın süreç performans bilgileri arasında yıllık üretim, fire oranı, müşteri memnuniyet oranları, müşteri şikayet oranları,onaylı tedarikçi performansları ve üretim kapasitesi gibi bilgiler yer almalıdır. Bunun dışında, üretim, üretime hazırlık, kalite kontrol, sevkiyat ve depolama prosesleri, kalibrasyona yollanan ölçü birimleri, üretimde yer alan makineler, model tipleri, seri numaraları, üretim yılları ve üretici bilgisi bulunmalıdır.

ISO 9001 2015 Belgesi İçin Danışmanlık ve Eğitim Firması Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

ISO 9001 2015 belgesi için danışmanlık ve eğitim firması arayanların ilk olarak danışmanlık eğitim teklifi alma sürecini yönetmesi gereklidir. Bu süreçte, en az dört farklı yerden teklif alınmasında fayda bulunmaktadır. Teklif sürecinde bu belgeyi almayı düşünenlerin ne istediğini gayet iyi bilmesi gerekmektedir. ISO 9001 2015 danışmanlık ve eğitim teklifi isteyenlerin önceden hazırlanmış bir şartnameye sahip olmasında büyük fayda vardır.

ISO 9001 2015danışmanlık ve eğitim sürecinin ne kadar devam edeceğinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, 10-15 günlük eğitim verenlerin elenmesi şarttır. Çünkü, ortalama bir kalite sistem kurulum süreci en az üç veya dört ay sürmektedir. Danışmanlık eğitim süreci boyunca kaç defa günlük hizmet alınacağının ve bu sürecin ne kadar takip edileceğinin altının çizilmesi şarttır.

Örneğin, üç-dört aylık süreçte en az 15 ile 20 gün günlük hizmet almak gerekmektedir. Bir danışman, bir günlük sürede sabah 09.00’dan başlamak üzere akşam mesai bitimine kadar devam eden sürede en az altı saat boyunca bu eğitimi vermektedir. Buna ek olarak, alınacak eğitimlerin ve bu eğitimleri kaç kişinin alacağının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Firmanın hangi işi yaptığını ve bu işin hangi süreçlerden meydana geldiğinin açıklanması şarttır.Firmanın yaptığı işle alakalı olarak kaç lokasyona sahip olduğunun ve ulaşımın nasıl gerçekleştiğinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Eğitim ve danışmanlık ücretleri ve ödeme planı mutlaka kararlaştırılmalıdır. Ayrıca, şirketin gizlilikle alakalı bir durumu varsa bunun danışmanlık firmasına mutlaka bildirilmesi gereklidir.ISO 9001 2015 belgesi almak isteyen firmanın, danışmanlık firmasından teklifle beraber referans istemesi şarttır. Referans bilgisinde iletişim bilgileri mutlaka bulunmalıdır. Bunun dışında, çalışma yapacak danışman ve eğitimcilerin özgeçmişleri ve nitelikleri mutlaka öğrenilmelidir.

Tekliflerin değerlendirilme aşamasına ek olarak danışmanlık firmasının da kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İyi bir danışmanlık firması, verdiği teklif sayesinde kendisini belli etmektedir. Çünkü, verilen tekliflerin açıklayıcı olması demek danışmanlık firmasının kalitesini göstermektedir.

Yalnızca ücret ve zamanın yer aldığı teklifler asla değerlendirmeye alınmamalıdır. Tekliflerde verilecek eğitimler en açık şekliyle yazılmalıdır. Kaç adam günlük hizmetin verileceği belirtilmelidir. Yapılacak danışmanlık hizmetinin içeriği detaylı olarak açıklanmalıdır.Görevlendirilecek danışmanlar hakkında bilgi verilmelidir. Danışmanlık eğitim firması, kaliteli referanslara sahip olmalıdır.

En az üç adet referansı, bizzat aranmalıdır. Bunun sebebi,birtakım firmaların tercih edilmek adına hizmet vermedikleri köklü firmaların isimlerini referans listesine yazmasıdır. Referans arama sırasında danışmanlık firmasından alınan hizmetten memnun olunup olunmadığına dair detaylı sorular sorulmalıdır. Danışman firmanın kendisinin de kurumsal bir firma olmasına dikkat edilmelidir. Danışmanlık firması, yeterince çalışan sayısına sahip olmalıdır. Danışmanlık firmasının çalışanlarının yeterli tecrübesi olmalıdır.

Eğitim verecek kişiler, mutlaka sigortalı çalışmalıdır. Örneğin,bizzat aranmalıdır.Danışmanlık firmasının çalışanlarının yeterli tecrübesi olmalıdır. Eğitim verecek kişiler, mutlaka sigortalı çalışmalıdır. Örneğin,bizzat aranmalıdır.Danışmanlık firmasının çalışanlarının yeterli tecrübesi olmalıdır. Eğitim verecek kişiler, mutlaka sigortalı çalışmalıdır. Örneğin,bizzat aranmalıdır.

Bunun sebebi, birtakım firmaların tercih edilmek adına hizmet vermedikleri köklü firmaların isimlerini referans listesine yazmasıdır. Referans arama sırasında danışmanlık firmasından alınan hizmetten memnun olunup olunmadığına dair detaylı sorular sorulmalıdır.Danışman firmanın kendisinin de kurumsal bir firma olmasına dikkat edilmelidir. Danışmanlık firması, yeterince çalışan sayısına sahip olmalıdır. Danışmanlık firmasının çalışanlarının yeterli tecrübesi olmalıdır.

Eğitim verecek kişiler, mutlaka sigortalı çalışmalıdır. Örneğin,bizzat aranmalıdır. Bunun sebebi, birtakım firmaların tercih edilmek adına hizmet vermedikleri köklü firmaların isimlerini referans listesine yazmasıdır. Referans arama sırasında danışmanlık firmasından alınan hizmetten memnun olunup olunmadığına dair detaylı sorular sorulmalıdır.Danışman firmanın kendisinin de kurumsal bir firma olmasına dikkat edilmelidir. Danışmanlık firması, yeterince çalışan sayısına sahip olmalıdır.

Danışmanlık firmasının çalışanlarının yeterli tecrübesi olmalıdır. Eğitim verecek kişiler, mutlaka sigortalı çalışmalıdır. Örneğin,Danışman firmanın kendisinin de kurumsal bir firma olmasına dikkat edilmelidir. Danışmanlık firması, yeterince çalışan sayısına sahip olmalıdır. Danışmanlık firmasının çalışanlarının yeterli tecrübesi olmalıdır.

Eğitim verecek kişiler, mutlaka sigortalı çalışmalıdır. Örneğin,Danışman firmanın kendisinin de kurumsal bir firma olmasına dikkat edilmelidir. Danışmanlık firması, yeterince çalışan sayısına sahip olmalıdır. Danışmanlık firmasının çalışanlarının yeterli tecrübesi olmalıdır. Eğitim verecek kişiler, mutlaka sigortalı çalışmalıdır. Örneğin,Danışman firmanın kendisinin de kurumsal bir firma olmasına dikkat edilmelidir. Danışmanlık firması, yeterince çalışan sayısına sahip olmalıdır. Danışmanlık firmasının çalışanlarının yeterli tecrübesi olmalıdır.

Eğitim verecek kişiler, mutlaka sigortalı çalışmalıdır. Örneğin,Danışman firmanın kendisinin de kurumsal bir firma olmasına dikkat edilmelidir.

Danışmanlık firması, yeterince çalışan sayısına sahip olmalıdır. Danışmanlık firmasının çalışanlarının yeterli tecrübesi olmalıdır. Eğitim verecek kişiler, mutlaka sigortalı çalışmalıdır. Örneğin, ISO 9001 2015 belgesi için danışmanlık hizmeti veren firmanın yalnızca iki kişilik bir ekipten oluşması, kesinlikle tercih edilmeme sebebidir.

Ayrıca, eğitim verecek danışmanların danışmanlık firmasının kendi elemanları olmasına dikkat edilmelidir. Danışman ve eğitim firmasının sunacağı hizmetin niteliklerine özen gösterilmelidir. Danışmanlık firmasına istenilen zamanda ulaşmak mümkün olmalıdır. Danışmanlık firmasının interaktif ve online yönetilebilen web tabanlı yazılım aracı bulunmalıdır. Firmanın müşterilerine 7/24 hizmet sunması önemlidir. Hizmet alınması düşünülen danışmanlık firmasının ileride başka konularda hizmet sunabilecek nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Danışmanlık firması, diğer ISO belgelerini veya sistemleri, online yazılım haline getirebilecek nitelikte olmalıdır.12 yorum

 • Mehmet

  Şimdiye kadar gördüğüm en açıklayıcı ISO 9001 yazısı. Muhteşem olmuş kelimesi kelimesine katılıyorum. Yazdıklarınız gerçekten bakış acimi değiştirdi.

 • Altor yazılım

  Açıklayıcı bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederim, bir çok konuda verilen bilgilerin bizleri aydınlatması ve sorduğumuz tüm sorulara cevap vermeniz beni oldukça mutlu etti. Başarılarınızın devamını dilerim.

 • Murat can

  Bu zamana kadar gördüğüm en açıklayıcı ve bilgilendirci sayfa olduğunu görüyorum, özellikle iso 9001 önemini bir ticaret çalışanı olarak herkese tavsiye ederim. bir çok sayfada prosüdür anlatılmış fakat burada herşey ince ayrıntısına kadar anlatılmış olarak görüyorum ve tebrik ederim muhteşemsiniz.

 • Güven nakliyat

  Bu kaliteli bilgilendirme için hepinize teşekkür ederim ekip olarak, aldığımız verim ve kalite gerçekten bizleri mutlu etti.

 • ersin kara

  Gerçekten harika bir açıklama olmuş, bu konuda sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca fiyatlar konusunda bir çok firma farklı fiyatlar vermektedir. Bunun sebebi firmamı yoksa kim, kime nasıl anlaşırsa bumu bu konuda yardımcı olurmusunuz.

 • ersin canoğlu

  Yapılan çalışmaları ve kalitenizi canı gönülden bir 9001. olarak tebrik ediyorum.

 • Erman kılıç

  Çok iyi bir bilgilendirme olmuş, bu şekilde yazılan her bilgi bizleri sevindiriyor. Kalite yönetim sisteminin gelişmesine katkı verdiğimiz için teşekkür ederim

 • Kadir

  Bilgilendirme ve bu şekilde bir kaliteli bir sayfa oluşturmanız dan dolayı için teşekkür ederim.

 • Merve ulaş

  Çalışmaların bu kadar başarı olması ve izlediğiniz ve özetlediğiniz bu güzle içerik için tebrik ederim. Pazar için önemlidir 9001 bana göre çünkü kaliteyi yansıtıyor.

 • Hande Dağdelen

  Kurumsal bir firmanin varlığı ümit verici. Kalite sistemlerimde bu şekilde bilgilendirme yapan sayılı danışmanlık firması olduğunuzu düşünüyorum başarılarımızın devamını dilerim.

  Geodijital
  İnsan kaynakları MDR
  Hande Dağdelen.

 • Kerem tuna

  Yapilan çalışmayı taktir ediyoruz. Bu çalışma bizler ıçin hem eğitim hemde ISO 9001 belgesine kisa zamanda almamiza vesile oldu. Başarılarınızın devamini dileriz.

  Neoplastik
  Kerem tuna
  Muhasebe mdr yardımcısı

 • Hayri Dalaman

  Firmaların bu alanda gelişmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum 9001 bu alanda çok önemli bana göre.

Bir cevap yazın