ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Amacı

ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi; kurumların sahip olması gereken etkin kalite yönetim sistemlerini ifade etmektedir. Bu standardın yerine getirilmesi gereken birtakım koşulları bulunmaktadır. Söz konusu koşulları yerine getiren kurumlar, ISO 9001 2015 belgesine sahip olmaya hak kazanırlar.

ISO 9001 2015 belgesine sahip olan bir kuruluş; müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerin uluslararası alanda kabul görmüş standartlara sahip olduğunu vurgulamaktadır. ISO 9001‘in revize edilmiş versiyonu ISO 9001 2015 olarak bilinmektedir.

Kalite Yönetim Sisteminin Amacı

ISO 9001 2015 kalite yönetim sisteminin temel amacı; her şeyden önce işletmelerin disiplinli bir yapıya sahip olmasını sağlamaktır. Bu sayede, deneme yanılma metodları olmadan, tecrübe süreçlerini beklemeden etkin bir kalite yönetim sistemi kurulmaktadır. ISO 9001 2015 standartı; işletmenin tüm süreçlerine uygulanmaktadır. İşletmenin nasıl işleyeceği belirlenmektedir. ISO 9001 2015; prosedürlere, politikalara, talimatlara, planlara, hedeflere, risk analizlerine uygun bir şekilde hareket edilmesini mümkün kılmaktadır. ISO 9001 2015; kurgulanmış, planlanmış, uygulanmış, kontrol edilmiş, ölçülerek analiz edilmiş, disiplinli bir yönetim sisteminin varlığını işaret etmektedir.

ISO 9001 2015; merkezi Cenevre’de bulunan ve yaklaşık yüz adet üyesi bulunan Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından geliştirilmiştir. Ülkelerin kendilerinin belirleyeceği standartlara göre hareket etmesinin teknik anlamda sıkıntı çıkarmasından mütevellit Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun ISO 9001 2015 standardı; oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olmaktadır.Bir cevap yazın