ISO 9001 Açılımı

ıso 9001 açılımı nedir?

ıso 9001 açılımı: genel tanımı itibari ile birlikte iso 9001 2015 açılımı kalite yönetim sistemi standartlıdır Uluslararası standardizasyonu tarafından karar alınmıştır. Hem hizmet sektörü hem de üretim sektörün ’de uygulanabilen bir yapıdır.

ıso 9001 açılımıISO standardı dünya genelinde kabul görmektedir.

9001 kalite yönetim sistemine verilen isimdir.

2015 sistemin yani yönetmenliğin son revize edildiği tarihtir bu tarih her revizede bir değişmektedir. 8 yılda bir değişmekte olup revizyon işlemleri onaylandıktan sonra yayınlanır.

TS Türkçe standartların kısaltması anlamında kullanılır diğer EN kısaltması ise Avrupa’yı temsil eder.

ıso 9001 açılımı : ISO tarafından yayınlanır ve TSE tarafından ise Türkçeye çevrilmek zorundadır. Dünyanın her bölgesinde kabul gördüğü gibi bu şartları kabul eden kurum, kuruluş bahsedilen şartları karşılamak ile yükümlüdür.

ISO 9001 2018 veya ISO 9001 2015 belgeleri müşterilerini menün etmeye yöneliktir.

Alt kısımda  sizlere sunmuş olduğumuz kısımlar ile karşılaştırma yapabilir yine bundan bir önceki bilgilendirme yazımıza göz atabilirsiniz.

ISO 9001:2008 Standart Maddeleri aşağıdaki gibidir.

1 – KAPSAM
1.1 Genel
1.2 Uygulama
2 – ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR
3 – TERİMLER VE TARİFLER
4 – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon şartları
4.2.1 Genel
4.2.2 Kalite el kitabı
4.2.3 Dokümanların kontrolü
4.2.4 Kayıtların kontrolü
5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Müşteri odaklılık
5.3 Kalite politikası
5.4 Plânlama
5.4.1 Kalite hedefleri
5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim
5.5.1 Sorumluluk ve yetki
5.5.2 Yönetim temsilcisi
5.5.3 İç iletişim
5.6 Yönetimin gözden geçirmesi
5.6.1 Genel
5.6.2 Gözden geçirme girdisi
5.6.3 Gözden geçirme çıktısı
6 – KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 Kaynakların sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.2.1 Genel
6.2.2 Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim
6.3 Alt yapı
6.4 Çalışma ortamı
7 – ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 Ürün gerçekleştirmenin plânlanması
7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler
7.2.1 Ürüne bağlı şartların belirlenmesi
7.2.3 Müşteri ile iletişim
7.3 Tasarım ve geliştirme
7.3.1 Tasarım ve geliştirme plânlaması
7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları
7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi
7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması
7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması (geçerliliği)
7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü
7.4 Satın alma
7.4.1 Satın alma prosesi
7.4.2 Satın alma bilgisi
7.5 Üretim ve hizmetin sağlanması (sunulması)
7.5.1 Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü
7.5.2 Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği
7.5.3 Belirleme ve izlenebilirlik
7.5.4 Müşteri mülkiyeti
7.5.5 Ürünün muhafazası
7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü
8 – ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 Genel
8.2 İzleme ve ölçme
8.2.1 Müşteri memnuniyeti
8.2.2 İç tetkik
8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi
8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü
8.4 Veri analizi
8.5 İyileştirme
8.5.1 Sürekli iyileştirme
8.5.2 Düzeltici faaliyet
8.5.3 Önleyici faaliyetler

ISO 9001:2015 Standart Maddeleri aşağıdaki gibidir.

1 KAPSAM
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3 TERİMLER TARİFLER
4 ORGANİZASYON YAPISI
Organizasyon ve yapısını anlama
İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması
Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri
5 LİDERLİK
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Kalite Politikası
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
6 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLAMASI
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
6.3 Değişikliklerin Planlaması
7 DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilikler
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
8 ÜRÜN VE HİZMET GERÇEKLEŞTİRME
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.2 Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve Geliştirilmesi
8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
8.7 Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.2 İç denetim
9.3 Yönetim Gözden Geçirilmesi
10 İYİLEŞTİRME
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler
10.3 Sürekli iyileştirme2 yorum

Bir cevap yazın