ISO 9001 faydaları

Bu gün mal ya da görev yapan kuruluşların birçoğu, iso 9001 kalite yönetim sistemi alabilmek arzu etmektedir.
Kısa zamanlı ilişkilerde tek başına bu belgenin zenginliği kuruluşa bir piyasa fırsatı yaratabilir.
Ancak her fırsatta söylendiği gibi bu vesika bir kere alınıp kıyıya konuşacak bir vesika değildir.
ISO 9001 kalite yönetim sistemi almak için ehemmiyetli bir gayret gösterilmektedir.
ISO 9001 standartlarını sağlamak ve bu standartların arzuladığı koşulları yaratmak basit bir iş değildir.
Bu yüzden de bunca çabanın karşılığında alınan bu belgenin gereklerini adına getirmek ve vesika alındıktan ileri faaliyetlerde, hazırlanan süreçlere ve tespit edilen standartlara makul davranmak gerekmektedir.
Kalite Idare Sistemi kurulduktan ardından daimi bir tedavi döngüsüne girilmezse, tüm çabalar boşa gidecektir.
Bütün süreçlerin belirlenmesi, standartların konması, hiç mesele yaşanmayacak mananına gelmez.
Sorunlar yeniden olacaktır.
Ancak çıkan meseleleri birer tedavi fırsatı olarak görmek lazım olur.
Sorun çözüme ulaştırmak ehemmiyetlidir fakat bir henüz o meselenin çıkmamasını sağlamak daha fazla ehemmiyetlidir.
Peki  iso belgeleri kalite yönetim sistemi kurmanın ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi almanın ne gibi faydaları olabilir?

ISO 9001 faydaları
Müşteri merkezli olmak, müşteri şikayetlerini düşürür, müşteri memnuniyetini yükseltir.
Müşteri beklentilerini ön tasarıda tutmak, henüz iyi ürün planımı sağlar.
Müşteriye özen göstermek, müşteri sadakatini yükseltir.
İyi bir dizayn inşa etmek, prosedür maliyetlerini düşürür.
Kaliteye yönelmek, kalitesizlik maliyetlerini en aza indirir.
Süreçleri saptamak, meselelerin daha süratli çözülmesini sağlar.
Süreçleri saptamak, malumat akışını hızlandırmaktadır.
Süreçleri saptamak, kuruluşa tedarikçi seçiminde, takibinde ve değerlendirilmesinde basitlik sağlar.
Süreçleri saptamak, tesis içersinde yetki ve sorumlulukların dağıtımında basitlik sağlar.
Kuralları saptamak, tesir bir yönetim sağlar.
Standartları meydana koymak, yönetimin henüz sıhhatli hüküm almasını sağlar.
Çalışanların faaliyetlere katılımını sağlamak, motivasyonu ve çalışma heyecanını yükseltir.
Her bölgede daimi iyileştirmeyi benimsemek, personel kalitesini artırır.
Üniteler arasında problemlere sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
Belgeye sahip olmak, kuruluşun yeni pazarlara açılmasına imkan sağlar.
Belgeye sahip olmak, kuruluşun pazarda rekabet gücünü artırır.
Belgeye sahip olmak, kurumsallaşma yolunda gelişme sağlar.
Belgeye sahip olmak, kuruluşun piyasadaki imajını kuvvetlendirebilir.
ISO 9001 kalite yönetim sistemi veren belgelendirme kuruluşlarından bir tanesi olan kılavuz danışmanlık, bu belgelerin faydaları ile ilgili bu belgeye sahip olmak isteyen kuruluşlara birçok dayanağı vermeye hazırdır.Bir cevap yazın