ISO 9001:2015 NEDİR?

ISO 9001:2015 Nedir? Uluslararası Standardizasyon Örgütünün baş harflerinin kısaltımından oluşan (iso) ve tüm dünyada kabul görmüş standartlardandır. Bu standartların temel amacı dünyada ki tüm üretim yapan firmaların ve işletmelerin birbirleri ile iletişimlerini sağlamak , gelişmelerini ve daha iyi hizmet kalitesi sunmalarını hedeflemektir. iso belgesi denilince akla sadece üretim aşamasındaki kalite yönetimi akla gelmemeli.

Bu standart ortaya çıkan hizmetin en küçük halinden son haline kadar olan süredeki bütün işlemlerde özenle ve kaliteli bir şekilde çalışıldığının kanıtı niteliğindedir. Tüm dünyada en çok bilinen ve dünya standartlarına en uygun olan yönetim biçimidir ISO 9001. ISO 9001 standarttı olan bir kurumun , işletmenin dünyada ki diğer bütün işletmelere denk olduğunun bir kanıtıdır. Bu standart dünya teknolojisi ve gelişimi ile tam bir doğru orantıda olup kusursuz bir uyum içindedir. Gelişen dünyaya göre şekli ve içeriği de sürekli olarak değişim göstermiştir

Gelişen dünya ticaretinde ülkelerin ithalat ve ihracatları da büyük bir bir ivmeyle artış göstermiştir. Artık dünyamızda bütün dünya ülkelerindeki işletmeler kolaylıkla gerek yurt içi gerekse yurt dışı olmak üzere rahatlıkla ticaretlerini yapar hale gelmişlerdir. Bu gelişen ticaret alanında ise iso 9001 kalite yönetim standarttı olan firmaların daha kolay ve güvenli ticaretlerini yaptıkları söylenebilir. Ticaret yapan kurumlar arasında güven ortamını sağlayan iso 9001 standarttı tüketici açısından da bu firmalar la olan alışverişlerinde güvenli bir şekilde sağlam ve kaliteli hizmetlere ulaşmalarını sağlar.

ISO 9001:2015 NEDİR?

Şu anda dünyamızda ki işletmelerin çoğunda bu yönetim standarttı uygulanmaktadır.

Amacı adından da anlaşıldığı üzere iso 9001 kaliteli yönetim sistemidir , iso 9001 çıktığı günden beri önemini yitirmemekle beraber her geçen gün daha fazla önemli hale gelmektedir.

Son yapılan araştırmalara göre iso 9001 sertifikası 180’den fazla ülkede yaklaşık olarak 1.2 milyon firma tarafından kullanılıyor ve benimseniyor. Bu sertifikaya sahip olan firmaların temel amaçları müşteri memnuniyetidir.

ISO 9001 2015 Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Bu standarttın çıkışı olarak tarih öncesi dönemleri bile ele alabiliriz. İnsanlığın her evresinde tüketiciler kaliteli hizmet almayı hedeflemişler. Üretilen malların belli kalitelerin altında olması istenilen performansları vermemesi insanoğlunu hep başka arayışlar içerisine sokmuştur. Günümüz dünyasında 20. yüzyıl ortalarında kurulan bir örgüt bu arayışa bir son vermek amacı ile bütün dünyada kabul görecek evrensel bir standart kalitesi kurmayı hedeflemişlerdir. Uğraşlar sonucu bütün dünyada kabul gören ve en önemli kalite standarttı olan iso ortaya çıkmıştır. ISO hemen hemen aldığımız kullandığımız her üründe karşımıza çıkıyor.

ISO 9001 standarttı ilk olarak karşımıza 1987 yılında çıkmıştır. İlk çıktığı yıllarda adı kalite güvence sistemi olarak belirlenmiştir.

Bu yıllarda iso 9001 kendi bünyesinde 3 alt başlıkla ayrılmışlardı. Bunlar iso 9000 , iso 9002 , iso 9003.

İşletmeler üretim alanlarına göre bu standart sertifikalarından birini kullanmaktaydılar.

İSO 9001 2000 yılından bir değişime uğrayarak kalite yönetim sistemi olarak dünyaya duyurulmuştur. Bu değişim sürecinden sonra firmaların üretim alanları göz önüne alınmaksızın tek bir başlık altında toplanmaları hedef alınmıştır. Bu belge üretimin baştan sonra denetlenip her bir alanda kalite standartlarına ve yönetiminde de bu kalitede olduğunu göstermiştir.

iso 9001 kalite yönetim sistemi 2008 yılında da bir değişime uğramıştır.

ISO 9001;2008 Kalite yönetim sistemi – Şartlar standarttı 15 kasım 2008 tarihinde ISO tarafından dünyaya bildirilmiş ve yayınlanmıştır.

Yeni çıkarılan bu standarttın Türkçe hali ülkemizde biraz gecikmeli olarak 19 mart 2009 tarihinde Türkiye Standart Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9001 olarak duyurulmuş ve yayınlanmıştır.

ISO 9001 2015 yılında son bir değişime uğrayarak günümüzdeki halini almıştır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 2015 yılının eylül ayında dünya duyurulmuştur.

Bu değişimler değişen dünya dengesine ve ticaret anlayışına göre düzenlenmiştir.

Bu değişimlerin bir başka amacı ise diğer yönetim sistemleri ile uygun hale getirilmesidir.

Diğer yönetim sistemleri ise şunlardır :

ISO 14001 – OHSAS 18001 – AS 9100

İşletmelerin 2018 yılının Eylül ayına kadar yönetim sistemlerini ISO 9001:2015 kriterlerine uygun hale getirmeleri şartı koyulmuştur..

Yukarıda olan yazıda ISO 9001 2015 Nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır cevabı verilmiştir.Bir cevap yazın