ISO 9004: 2018

İlgili standart bir kuruluşun başarı hedefine ulaşması için rehberlik etmektedir. Bu bakımdan başarıya ulaşma kabiliyetini güçlendirme imkanı verirken, hedeflerin önündeki engellerin belirlenmesinde yardımcı olur. Bu standardı uygulamak için kuruluşun büyüklüğünün herhangi bir önemi yoktur. Büyük firmalarda olduğu kadar, orta ve küçük boyuttaki firmalarda rahatlıkla tercih edebilir. Firmaların öz değerlendirme yapmasına imkan tanırken, daha kolay şartlar altında başarıya ulaşmalarına imkan tanıması açısından önemli bir yere sahiptir. 2018 yılında yayınlanan bu standart, günümüzde de halen aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir. 59 sayfadan oluşan bu standart yayınlandığı günden beri herhangi bir güncelleme almadan halen tercih edilmeye devam etmektedir. Özellikle firmaların konu hakkında büyük bir ihtiyacı bulunduğundan belgeye olan yönelimler her geçen gün biraz daha fazla artmaya devam eder. Önümüzdeki günler içinde bu yükselişin devam edeceğine dair görüşler bulunmaktadır.

1947 yılında kurulan ISO, ürün ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik standartlar geliştirmiştir. Bu bakımdan firmaların küresel anlama uyum sağlayarak eş kalite oranını yakalaması sağlanır. Durumun bu şekilde olması ticari konuda da var olan bazı engellerin ortadan kalkmasına neden olur. ISO 9000 gibi standart tipleri, ticaretin önünde engelleri kaldırarak olaya küresel bir anlayış kazandırmaktadır. Bu bakımdan çeşitli ISO belgelerinin firmalar için son derece önemli bir yönünün olduğunu ve mutlaka tercih edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.Bir cevap yazın