ISO / TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

ISO TS 16949 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Otomobiller şüphesiz ki insanlık tarihinin gelişimi açısından çok büyük bir öneme sahip. Günlük hayatlarımızda bir yerden bir yere giderken sürekli bir araç kullanmak zorunda kalıyoruz. Gelişen dünya dengesi şehirlerin büyümesi ve insan ihtiyaçlarının artmasına doğru bir orantıda bu araçlara olan ihtiyaçlarımız da günden güne büyümeye devam etmektedir. Otomotiv sektörü de bu ihtiyaçlar ve büyüme karşısında çok büyük bir önemle gelişmeye devam ediyor. Peki araçlarımız alırken nelere dikkat etmeliyiz. Tabi ki dünya üzerinde ürettikleri otomobillerle adlarını çok büyük bir şekilde duyurmuş firmalar vardır. Ama bir araç alırken sadece o aracın ulaştığı hız yada verdiği konfor hissine kapılarak otomobil almamalıyız. Araç alırken göz önünde bulundurmamız gereken en önemli kural o aracın insan güvenliği açısından ne kadar yeterli olabileceğine dikkat etmemizdir. Büyük otomotiv şirketleri araçlarında her türlü konforu barındırırken, olası bir kaza durumunda otomobillerin en az hasarla kurtulmaları için ya da araçlarının daa uzun süre kaliteli performans vermelerini sağlamak için uzun çalışmalar yapmaktadırlar. Uzun süren çalışmalar sonucu Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO / TS 16949 adı altında bir otomotiv kalite yönetim sistemi geliştirmiş ve bunu dünyaya duyurmuşlardır. Bu kalite yönetim sistemi diğer iso belgeleri gibi bütün uluslararası pazarlarda adını duyurmuş ve evrensel olarak kabul görmüştür. Bu belgeye sahip otomotiv firmaları araçlarının yapımında en ufak detaydan başlayarak bütün aşamaları sağlam ve kaliteli bir şekilde yaparak tüketicilere son derece güvenli hizmet vermektedirler. Araç alacak müşteriler genellikle tercihlerini bu kalite yönetim sistemini kullanan firmalardan yapmaktadırlar.

ISO TS 16949 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR

Bu standart 80’li yılların sonlarına doğru otomotiv sektörünün büyük oranda büyüme kaydetmesine karşılık olarak doğmuştur. O dönemler bir çok firmanın birçok model de araba üretmeye başlaması bu üretimlerin denetlenmesi gerektiğini ve tüketicilerin kaliteli hizmet almaları gerektiğini göstermiştir. Bu standart bünyesinde otomotiv üretici firmalar ve onların her türlü hammaddesini, yardımcı parçalarını karşılayan firmalar derin bir titizlikle denetlenir ve kalite yönetimlerine uymaları sağlanır. Üretici firmalar ve onların tedarikçileri bu denetleme sistemi kapsamına alınırlar ve uluslararası her alanda geçerliliği olan kalite yönetim sisteminin birer parçası olurlar. Firmaların bu yönetim sistemine sahip olmaları onları pazarlarda daha prestijli hale getirir ve rekabet avantajı sağlar. Bu kalite yönetim sistemi 4 farklı kalite yönetim sisteminin bir araya getirilerek tek bir standart altında birleştirilmesiyle meydana gelmiştir. Diğer kalite yönetim sistemlerini aşağıda kısaca açıkladık sizlere.

1.QS 9000

Bu standart iso 9000 kalite yönetim sistemlerinin otomotiv firmalarını kapsayan yönetim sistemlerinin bir başka türüdür. Bu sektördeki değişimler ve artış göz önüne alınarak firmaların kendileri iyileştirmesi ve geliştirmesi açısından Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış bir yönetim sistemidir. Amerika’daki büyük otomotiv firmalar Chrysler , Ford Motor ve General Motor tarafından oluşturulmuş ve benimsenmiştir. Bu sistemin yapısı üreticilerin her alanda kalite bir iş çıkarmalarını hedeflemiştir. Üretim aşamasından başlayarak aracın gelişimi , analizi , kontrolü , iyileştirilmesi ve hatta sevkiyat aşamasına kadar bütün bölümlerini kapsar.

2.EAQF Standarttı

Bu kalite yönetim siteminde ise ISO 9000 standartları örnek alınmış ve Fransa’daki önde gelen otomotiv şirketleri için 1994 yılında çıkarılmıştır. Bu firmalar Citroen , Fiat , Peugeot ve Renault’tur.

3.AVSQ Standarttı

Bu standartta da yine iso 9000 kalite yönetim sisteminin içeriği tamamen benimsenmiş ve ona göre 1994 yılında İtalya’da ortaya çıkmıştır. İtalya’nın önde gelen otomotiv firmaları Maserati , Romeo Lancia ve Ferrari için piyasaya duyurulmuştur.

4.VDA 6 Standarttı

Alman otomotiv sektöründeki firmalar için geliştirilen bu standarttın da temelinde iso 9000 kalite yönetim sistemi baz alınmıştır.

Daha sonra Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) bütün bu standartları tekbir başlık altında toplamış ve dünyanın her alanında geçerli olan iso 16949 otomotiv kalite yönetim sistemini geliştirerek dünyada yayınlamıştır.

ISO TS 16949 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

Şirketinizi uluslararası alanlarda prestijli bir hale getirecektir.
Bilgi kirliliğinden doğacak olan zararları en aza indirecektir.
Size pazarlarda rekabet avantajı sağlayacaktır.
Yönetim sisteminizi iyileştirecek ve programlı bir şekilde çalışmanızı sağlayacaktır.
Çalışanlarınızın iş konusundaki bilgilerini genişleterek daha verimli iş gücüne ulaşmanızı sağlayacaktır.
Ürettiğiniz araçları geliştirmenizde size yardımcı olacaktır.
Çalışanlar arasındaki yönetimi güçlendirecek ve firmanızdaki iş ortamında daha verimli ve sağlıklı hale gelmenizi sağlayacaktır.
Müşterilerinizle olan güven bağını en üst seviyeye çıkartacaktır.
Diğer yönetim sistemleri ile uyumlu bir hale gelmenizi sağlar

ISO / TS 16949 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN TEMEL YAPISI

1.TANIMLAR

2.TERİMLER

3.ATIF YAPILAN STANDARTLAR

4.Kalite Yönetim Sistemi

*Genel Şartlar

*Genel

*Kalite El Kitabı

*Dökümanların Kontrolü

*Mühendislik Şartnameleri

*Kayıtların Kontrolü

*Kayıtların Tutulması

Yönetim Sorumluluğu
*Yönetim Taahhüdü

*Proses Verimliliği

*Müşteri Odaklılık

*Kalite Politikası

*Planlama

*Kalite Hedefleri

*Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

* Sorumluluk Yetki ve İletişim

*Sorumluluk ve Yetki

*Kalite Sorumluluğu

*Yönetim Temsilcisi

*Müşteri Temsilcisi

*İç İletişim

*Yönetim Gözden Geçirmesi

*Genel

*Kalite Yönetim Sistem Performansı

*Gözden Geçirme Girdisi

*Gözden Geçirme Çıktısı

6.Kaynak Yönetimi

*Kaynakların Sağlanması

*İnsan Kaynakları

*Genel

*Yetkinlik , farkında olma ve Eğitim

*Ürün tasarım becerileri

*Eğitim

*İşbaşı Eğitimi

*Çalışanların Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi

*Altyapı

*Bina Tesis ve Ekipman Planlanması

** Beklenmedik durum planları
* Çalışma ortamı
** Ürün kalitesini sağlamak için personel emniyeti
** Tesislerin Temizliği
* Ürün gerçekleştirme
* Ürün gerçekleştirmenin planlanması
** Ürün gerçekleştirmenin planlanması – Ek
** Kabul kriterleri
** Gizlilik
** Değişiklik kontrolü
* Müşteri ile ilişkili prosesler
** Ürüne bağlı şartların belirlenmesi
*** Müşterinin tanımladığı özel karakteristikler
** Ürün ile ilişkili şartların gözden geçirilmesi
*** Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi – Ek

*** Kuruluşun üretim yapabilirliği
** Müşteri ile iletişim
*** Müşteri ile iletişim – Ek
* Tasarım ve geliştirme
** Tasarım ve geliştirme planlaması
*** Çapraz fonksiyonlu yaklaşım
** Tasarım ve geliştirme girdileri
*** Ürün tasarım girdisi
*** Üretim prosesi tasarım girdisi
*** Özel karakteristikler
** Tasarım ve geliştirme çıktıları
*** Ürün tasarım çıktıları – Ek
*** Üretim prosesi tasarım çıktısı
** Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi
*** İzleme
** Tasarım ve geliştirme doğrulaması
** Tasarım ve geliştirmenin geçerliliği
*** Tasarım ve geliştirmenin geçerliliği – Ek
*** Prototip programı
*** Parça onay prosesi
** Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü
* Satın alma
** Satın alma prosesi
*** Yasalara uyum
*** Tedarikçi kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
*** Müşteri onaylı kaynaklar
** Satın alma bilgisi
** Satın alınan ürünün doğrulanması
*** Girdi ürün kalitesi
*** Tedarikçi izleme
* Üretim ve hizmetin sağlanması
** Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü
*** Kontrol planı
*** Çalışma talimatları
*** İş hazırlıklarının doğrulanması
*** Önleyici ve kestirimci bakım
*** Üretim takımlarının yönetimi
*** Üretim programlama
*** Servisten gelen bilginin geri beslenmesi
*** Müşteri ile servis anlaşması
** Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği
*** Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği – Ek
** Belirleme ve izlenebilirlik
*** Belirleme ve izlenebilirlik – Ek
** Müşteri mülkiyeti
*** Müşteriye ait üretim teçhizatı
** Ürünün muhafazası
*** Depolama ve envanter
* İzleme ve ölçüm cihazlarının kontrolü
** Ölçüm sistemi analizi
** Kalibrasyon /doğrulama kayıtları
** Laboratuar şartları
*** İç laboratuar
*** Dış laboratuar
* Ölçüm, analiz ve iyileştirme
* Genel
** İstatistiksel araçların belirlenmesi

** Temel istatistiksel kavramların bilinmesi
* İzleme ve Ölçme
** Müşteri memnuniyeti
*** Müşteri memnuniyeti – Ek
** İç tetkik
*** Kalite yönetim sistemi tetkiki
*** Üretim prosesi tetkiki
*** Ürün tetkiki
*** İç tetkik planları
*** İç tetkikçi yeterliliği
** Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi
*** Üretim proseslerinin izlenmesi ve ölçülmesi
** Ürünün izlenmesi ve ölçümleri
*** Genel muayene ve fonksiyonel testler
*** Görünüş parçaları
* Uygun olmayan ürünün kontrolü
** Uygun olmayan ürünün kontrolü – Ek
** Yeniden işlenmiş ürünün kontrolü
** Müşteri bilgilendirmesi
** Müşteri feragatı
* Veri analizi
** Veri analizi ve kullanımı
* İyileştirme
** Sürekli iyileştirme
*** Kuruluşun sürekli iyileştirmesi
*** Üretim prosesinin geliştirilmesi
** Düzeltici faaliyetler
*** Problem çözme
*** Hata giderme
*** Düzeltici faaliyetin etkisi
*** İade edilmiş ürünün testi/analizi
** Önleyici faaliyetler