ISO Yönetim Sistemleri

ISO belgeleri günümüzde işletmelerin sıklıkla tercih ettiği bir belge çeşididir. Bu belge hem şirket hem de müşteriler açısından büyük güven sağlar. Özellikle ISO kalite yönetim sistemi için verilen ISO 9001 belgesi sayesinde bütün şirketin yönetim sisteminin kaliteli ve standartlara uygun olduğu beyan edilir. Bir şirketin yönetim sistemlerinin kaliteli olması o şirketin daha kurumsal ve işe yarar olduğunu gösterir. Yapılan işlerin daha düzenli olduğunu, doğal olarak müşteriler için de daha güvenli bir seçenek olduğunu gösterir. Bu yüzden bir sürü şirket de bu belgeleri almak için neredeyse yarış halindeler. ISO aslında birçok farklı açıdan firmaları denetleyerek, belli başlı standartlara uymasını sağlayan bir kuruluştur. Öte yandan yönetim sistemleri ile ilgili ise bir kalite standartları serisi çıkartmıştır. Bu seride çok bilinen ISO 9001 in yanı sıra ISO 9000 ve ISO 9004 gibi başka belgeler de bulunmaktadır.

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi

ISO Yönetim SistemleriISO 9000 Kalite Standartları Serisi, şirketlerin müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayarak Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve bu sistemin geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür. Bu konudaki asıl şartlar ve uyulması gerekenler için ise ISO 9001 olarak anılan belge kullanılır. Aynı zamanda bunun yanında ISO nun yayımladığı ekstra materyaller ile bazı başka standartlar da belirtilmiştir. İşte bu serinin tümü ISO 9000 serisi olarak adlandırılır. Bu seri her türlü kuruluşun yönetim sistemlerini kurabilmesi için tasarlanmıştır.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler:

Bu ana belge aslında sadece bazı terminolojiyi ve standartları açıklar. Dolayısıyla bu belge için serinin sözlüğü gibi düşünülebilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar:

ISO 9001 ise asıl şartların belirtildiği. Müşteri memnuniyetinin nasıl sağlanacağını belirten belgenin adıdır. Dolayısıyla bütün direktifler ve standartlar burada yer alır. Bu yüzden bu materyal belgelendirilmesi yapılan materyaldir.

ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri – Performans İyileştirilmeleri İçin Kılavuz:

ISO 9004 Standardı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini dikkate alarak, gerekli olan danışmanlık ve kılavuzluk bilgilerini sağlar. Bunun amacı ise şirketler belli başlı tavsiyeler vererek, onların geliştirilmesini ve başarılı olmasını amaçlamaktır.Bir cevap yazın