Kalite yönetim sistemi nedir ve niçin uygulanır 

Kalite yönetim sistemi müşterinin beklentisinin aşılmasını amaçlayan, ekip çalışmasını destekleyen, bütün birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini gerçekleştiren bir yönetim anlayışıdır. 
Müşteri doğrulusunda tariflenen kaliteye öncelik verilerek kuruluşun ürün ve hizmetleri yanısıra yönetiminin de kalitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan bir yönetim yazılımdır.
Kalite net hatlarıyla tanımlanmalı, ürün ve hizmetlerin özünde yer almalıdır.
Kalite yönetim sistemi, müşteri merkezli ve daimi gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak içersin de ihtiyaç duyulan bir araçtır.
Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan kalifiye sektöre kadar uygulanabilir.
Kalite yönetim sistemi, hedeflenen kaliteye ulaşmak emeliyle yapılan bütün süreçleri, izah eden prosedürleri, ve benimsenen prensipleri sahibi olan sistemler bütünüdür.
Bu düzenek çalışanların bilinçlendirilmesi ve hedeflenen kalite  emeliyle asgari girdi uygulanması kısımlarını da içermektedir.
Bunlara ek olarak müşteri memnuniyetini gözetmeden ve müşterinin greksinimlerini bütünüyle karşılamadan yürütülen bir süreçle, tam bir kalite yönetim sistemi tarifi inşa etmek hatalı gerçekleşir.
Tüm bu bulguların dahilinde bu sisteme bağlı kalındığı takdirde, kaliteli ürüne ulaşmak içersin de ihtiyaç duyulan maliyetin kıymeti, sanılanın aksine, daha çok olmayacaktır.
Aksine, uzun vadede henüz karlı olunacak bir sisteme ismim atılmış olunacaktır.
Ürününüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir, hizmetiniz harika olabilir.
Fakat müşterileriniz bunu saatinde ve daima makul standartlarda alamıyorsa, tercihlerini değiştirecektir.
Etkin bir kalite yönetimi, elastik ve ferah uygulanabilen sağduyulu bir belgeleme ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerinizin daimi memnuniyetini kazanmayı amaçlar.
Bir yönetim sisteminin faaliyeti tekilce insanların yeteneklerine bağlı değil bu arada bunun sebep kullanıldığına bağlıdır.
Kalite sistemi hareketlerini örgütlü edecek grubun ve bu takıma takviye verecek başka birimlerin vakit ve gücünü en tesir şeklinde kullana bilmek içersin de ele alıncak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir vakit çizelgesine dökülmesi ilk aşamadır.
Bu tasari, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.
Kalite yönetim sistemi sebep ki bir bireyin veyahut bölümün uygulayacağı bir düzenek değilse, kurulması mertebelerinde da bir bireyin veyahutbölümün performans göstermesi kafi olmayacaktır.
Bu nedenle formatı ne olursa olsun esas prensip, kalite yönetim sistemi kurulurken yeterli olduğunu düşündüğü kadarı ile katılması sağlamak olması gereklidir.
Bu mevzu ile ilgili kolay program çoğunlukla kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır.
Bu takımlar alakalı birimlerinin, sistemlerin/dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında aktif olarak misyon alacaktır.
Sistemi kalite sorumlusunun dikte ettirmesindense bu yaklaşım, ilerideki program mertebelerinde kullanıcıların sistemi sahiplenmesi yönünden de mantıklı olacaktır.1 Yorum

Bir cevap yazın