SKS 2015

SKS 2015

Sağlık sektörü insan hayatı için her zaman çok önemli olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile beraber sağlık sektöründe çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Günümüzde birçok tedavi yöntemine kolaylıkla ulaşabiliyor ve yardım alabiliyoruz. Sağlık sektörünün bu kadar önemli hale gelmesinin ardından bu sektörü iyileştirme çabaları da hız kazanmıştı. Birçok ülkenin sağlık adına attıkları çeşitli adımlar vardır. Bizim ülkemizde ise 2015 yılında yürürlüğe girmiş bir yasa vardır. Bu yasanın adı ‘’Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Yönetmeliğidir.’’ Bu yönetmelik Sağlıkta Kalite Standartlarının (SKS) bütün hastanelerde kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Sağlıkta kalite standartları hastaların ve çalışanların güvenliklerini sağlamak ve memnuniyetlerini artırmak adına çıkarılmış standartlardır. Yönetmelik tanı, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmeti sunan bütün özel ve kamu kuruluşlarını kapsamaktadır. Sağlık kuruluşları SKS yönetmeliğine göre kurumlarında değişiklikler yapmak zorundadırlar. Eksik oldukları alanlarda SKS programını rehber alarak bu alanlarda iyileştirme yapmakla da yükümlüdürler. Bütün kuruluşlar yönetmelik açıklandıktan altı ay sonrasına kadar gerekli şartları yerine getirmekte ve iyileştirme çalışmalarını tamamlamak zorundadırlar. Sizde hem yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek adına hemde daha kaliteli hizmetler sunmak adına hemen Sağlıkta Kalite Standartlarınızı tamamlayın.

Bize ulaşarak alanındaki uzman personelimizin rehberliğinde standartlarınızı tamamlayın ve işletmenizin güvenli ve kalite hizmet vermesini sağlayın.