TS EN ISO 15189

Klinik Laboratuvarların Akreditasyonu,TS EN ISO 15189

Laboratuvarlarda kalite yönetim sistemi oluşturulması, uygulanması ve belgelendirilmesinde temel amaç hizmet alanların gereksinimlerini sürekli karşılayan, etik ve bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış laboratuvar hizmetlerinin eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, yönetim ve çalışanları ile yeterliliğe ve yetkinliğine sahip olunması, teknik ve fiziksel alt yapının çağın gerekliliğini yakalaması, iç ve dış değerlendirmelerle performansın ölçümü analizi ve sürekli iyileştirilmesidir.

Kılavuz Danışmanlık Klinik laboratuvarların akreditasyonu için hem 15189 hem de JCI Laboratuvar akreditasyon standartları kapsamında gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.