tse iso

9001 – Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. tse isoMevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standardlar haline gelmiştir.

NEDEN TS EN ISO 9001?

• Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

• Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,

• Etkin bir yönetimi,

• Maliyetin azalmasını,

• Çalışanların tatminini,

• Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

• Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

• İadelerin azalmasını,

• Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

• Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.



Bir cevap yazın