TSE TSEK HYB

TSE TSEK HYB

Sanayi devriminden sonra dünyamız hızla değişmeye başlamıştı. Artan teknolojik gelişmeler ve sanayi sonucunda ticaret çok hızlı bir şekilde büyümüş ve dünyadaki bütün toplumları içine almaya başlamadı. Günümüzde baktığımız zaman uluslararası ya da yerel ticaretin çok büyük boyutlara ulaştığını görüyoruz. Artan bu gelişmeler sonucunda üretimin ve firmaların çoğalmasıyla beraber bazı kriterler ön plana çıkmaya başlamışlardı. Bunlardan biride ürün kalitesidir. Aynı üründen üretim yapan birçok firmanın olmasından dolayı tüketiciler hangi firmalardan alışveriş yapacaklarını bilemez duruma gelmişlerdi. Bundan dolayı birçok ülke ve kuruluş standart kalitesini belirleyen standartlar çıkarmışlardır. Bunlardan en yaygın ve ulusal olanı bildiğimiz gibi iso belgeleridir. Ama iso belgelerinin yanı sıra her ülke kendi içinde birer kalite standart ölçütleri çıkartmışlardır. Bizim ülkemizinde hali hazırda kullanmış olduğu üç standart ölçütü bulunmaktadır. Bunlar; TSE (Türk Standartları Enstitüsü), TSEK (Kalite Uygunluk Belgesi) ve HYB(Hizmet Yeterlilik Belgesidir) ’dir.

TSE NEDİR?

TSE üretilen bir ürünün kaliteli bir şekilde üretiminin yapılması ve tüketicilere sunulması için kullanılan bir standarttır. Bu standart üretilecek ürün için bir kalite seviyesi belirleyerek o seviyenin altına inmeden üretim yapılmasını sağlar. Tüketicilerin kalitesiz mallar kullanmamaları ve sağlıklı ürünler almaları için çıkarılan bu standart 1960 yılında ülkemizde hizmete girmiştir. TSE (Türk Standartları Enstitüsü) bir kamu kuruluşudur. Resmi makamlara bağlı olarak çalışan bu kuruluşun izni ve onayı olmadan TSE damgasını hiçbir firma kullanamaz. Bu belgeyi almak isteyen firmalar ilgili yerlere başvurarak gerekli denetimlerden sonra TSE damgası almaya hak kazanır ve Türk standartları arasındaki yerlerini alırlar.

TSE FAYDALARI

Şirketinize ürün maliyetinde azalma sağlayacaktır.
Şirketinizi ticaret alanınızda yukarılara taşıyacaktır.
Şirketinizin pazarlara girmesinde size kolaylık sağlayacaktır.
Şirketinizin pazarlarda hızlı bir şekilde yükselmesine ve istikrar sağlamasına yarımcı olur.
Müşterilerinizin gözünde şirketinize saygınlık ve güven kazandıracaktır.
Tüketicilere güvenli ve kaliteli hizmet sunduğunuzu göstermiş olursunuz.
Şirketinizin girecek olduğu ihalelerde ya da pazarlarda size rekabet avantajı sağlar.

TSEK NEDİR?

Türk standartları bulunmayan konularda üretime yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış işletmelerin söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları ve teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilmiş halidir. Bu standartta sahip firmalar her konuda TSE güvencesi altındadırlar.

TSEK’İN FAYDALARI

Şirketinizi uluslararası pazarlara sokmanızda yardımcı olacaktır.
Kaliteli ve güvenli hizmet verdiğinizin kanıtıdır.
Şirketiniz içindeki çalışma ortamını güçlendirir ve daha verimli üretim yapmaya başlarsınız.
Pazarlarda rekabet avantajı sağlayacaktır.
Şirketinize ürün maliyetinde azalma sağlayacaktır.

HYB NEDİR?

HYB Hizmette Yeterlilik Belgesidir. Hizmet veren kuruluşun Türkiye Standart Enstitüsünün belirlediği ölçütlere uygunluğunu gösteren ve kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan bir belgedir. Bu belgeye sahip işletmelerin üretim yaptıkları alanda yeterli ve kaliteli hizmet verdikleri kanıtlanmış olur. Tüketiciler bu belgeye sahip işletmelerle güvenli bir şekilde ticaretlerini yaparlar.

HYB’NİN FAYDALARI

Belli sektörlerdeki işletmelerin katılacağı ihalelerdeki koşullardan birini tamamlamış olurlar.
İşletmenizin üretim sahası içinde bulunan tüm malzemeleri sigorta kapsamına girer.
Tüketicilerin tadilat işlemleri için size vermiş olduğu bütün ürünler sigorta kapsamına alınır.
İşletmenizin üretim yaptığı alanda yeterli olduğunun kanıtıdır.
İşletmeniz içindeki üretimin belirli zamanlarda ve belirli kalitede yapılmasını sağlar.
İşletmenizin verimliliğini artırır.
Tüketicilerin haklarını koruduğunuzu gösterir.
Tüketicilerinizle olan ilişkilerini güçlendirir ve müşterilerinizin size olan güvenini artırır.
Şirketinizin girecek olduğu ihalelerde ya da pazarlarda size rekabet avantajı sağlar.